Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đại hội Đảng bộ cơ quan Huyện ủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 21/3/2020, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Vũ Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy cơ quan Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tuyên truyền có nhiều điểm nhấn, gắn với nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với các sự kiện lịch sử chính trị quan trọng của quê hương, đất nước. Đặc biệt là tuyên truyền kỷ niệm 70 năm thành lập huyện và 70 năm thành lập chi bộ đảng đầu tiên; công tác dân vận được tăng cường, đổi mới, hướng về cơ sở; phong trào thi đua dân vận khéo được đẩy mạnh mang lại hiệu quả thiết thực; công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, quản lý và sử dụng cán bộ, đảng viên luôn được quan tâm; việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, các cơ quan cấp huyện được tiến hành quyết liệt, đảm bảo quy định. Tham mưu thực hiện chương trình đồng bộ về công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cấp ủy Đảng, chính quyền, phù hợp với thực tiễn. Công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy chu đáo, kịp thời, linh hoạt, có chất lượng. Cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy cơ quan Huyện ủy cũng triển khai tốt công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức và xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, tiêu biểu là việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt hiệu quả tốt. Đảng bộ cơ quan Huyện ủy nhiều năm liền được Đảng bộ huyện công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Về phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị- chuyên môn, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan và các đoàn thể cơ quan Huyện ủy vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chẩt đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ cơ quan Huyện ủy. Đồng thời đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ cơ quan Huyện ủy cần tiếp tục tuân thủ triệt để những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng đảng; nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trí truệ, tính chiến đấu của Đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ, lãnh đạo quản lý, người đứng đầu; thực hiện nghiêm nguyên tắc, cơ chế, quy định của Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đảng. Củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ 35 cấp huyện; kịp thời đấu tranh, phản bác có hiệu quả quan điểm sai trái, thù địch, nhất là các thông tin xấu, đọc trên mạng xã hội. Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư, cấp ủy viên, đảng viên cơ quan Huyện ủy; buồi dưỡng điển hình tiên tiến. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư của công dân. Tham mưu kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; đánh giá hiệu quả thí điểm mô hình thí điểm của các cơ quan hợp nhất, mô hình khối; phát triển tổ chức đảng trong doanh nhiệp ngoài nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Tham  mưu xây dựng chi bộ cơ sở theo phương châm “Dân tin, Đảng cử”, nâng cao hiệu quả của các mô hình, phong trào dân vận khéo. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng. Lựa chọn xây dựng 1 số chương trình, đề án như tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, CC,VC có đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng chương trình hành động của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết số 23 của Huyện ủy về xây dựng văn hóa, con người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện”.

Đại hội bầu BCH, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy và đại biểu đi dự đại hội cấp trên

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí; trực tiếp bầu bí thư Đảng ủy đối với đồng chí Vũ Thị Vui, UVBTV, Thủ trưởng cơ quan UBKT-TT huyện, giữ chức bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 09 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Đảng bộ cơ quan Huyện ủy và các đại biểu dự Đại hội quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch Covid – 19

Cũng tại đại hội, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy và các đại biểu dự Đại hội đã quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch Covid – 19 với số tiền 13.110.000 đồng.  Đây là đơn vị đầu tiên của huyện Đầm Hà hưởng ứng phong trào góp phần chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà