Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Tỉnh ủy giao ban thường kỳ

Ngày 26/2, Thường trực Tỉnh ủy giao ban thường kỳ để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng; trong đó có công tác quản lý tài sản công và kết quả sắp xếp nhà đất công trên địa bàn tỉnh đến năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các địa phương trong tỉnh.

Dự tại điểm cầu huyện Đầm Hà có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trên cơ sở bám sát các quy định của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về “Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; cùng các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều văn bản quán triệt, chỉ đạo, triển khai công tác quản lý, sử dụng tài sản công và sắp xếp nhà đất công trên địa bàn tỉnh. Quản lý, sử dụng tài sản công và sắp xếp nhà đất công cũng là nội dung đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh rất quan tâm chỉ đạo với tinh thần quyết liệt đấu tranh phòng chống lãng phí, tiêu cực. Tuy nhiên, tình hình thực tế cho thấy, vẫn còn có nơi chưa thực sự coi trọng, còn thiếu quyết tâm, quyết liệt trong quản lý, sử dụng tài sản công và sắp xếp nhà đất.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Đầm Hà

Qua báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các cơ quan chức năng, các địa phương và qua thảo luận, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất một số nội dung. Theo đó, chậm nhất trong Quý III năm 2024 phải hoàn thiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên phạm vi toàn tỉnh thuộc thẩm quyền của Chính quyền địa phương; không để xảy ra lãng phí, tiêu cực. Mặt khác, phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công, sắp xếp nhà đất công trên địa bàn gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm tối đa lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, lợi ích nhân dân.

Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, cấp ủy, tổ chức đảng liên quan và người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả công việc và những vấn đề nảy sinh thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của mình. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiên quyết xử lý các trường hợp chậm triển khai tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và các chủ trương của cấp trên; kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm cơ sở nhà đất, sử dụng cơ sở nhà đất sai mục đích có động cơ trục lợi; các phương án đã sắp xếp và được phê duyệt nhưng không thông qua đấu giá, có nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước; các dự án đầu tư có nguồn gốc một phần đất công, tài sản công mà không đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác mua sắm, quản lý sử dụng tài sản công, nhất là các lĩnh vực trọng điểm giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa thể thao.

Trước năm 2025, toàn tỉnh phải hoàn thành việc tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công có hiệu quả, đúng mục đích phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Thường trực Tỉnh ủy giao Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành giám sát chuyên đề đối với một số chủ thể và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm theo quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, nhằm chấn chỉnh kịp thời tình trạng buông lỏng, xem nhẹ các quy định. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tăng cường theo dõi việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử có liên quan tới quản lý, sử dụng tài sản công và sắp xếp nhà đất trên địa bàn tỉnh.

Tin: Theo Báo Quảng Ninh Ảnh: Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)