Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy nghe, cho ý kiến vào một số dự thảo

Chiều ngày 28/2/2023, Thường trực Huyện ủy đã họp để nghe và cho ý kiến vào các dự thảo chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XIII). Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe 2 dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện Đầm Hà về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”thực hiện Nghị quyết số 20- NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” trên địa bàn huyện. Theo đó, để thực hiện NQ 06 của Bộ Chính trị, chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện xác định rõ mục tiêu tổng quát là Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa bền vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu của đô thị hiện có; triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; cụ thể hóa nội dung “Tập trung mở rộng không gian phát triển đô thị; phấn đấu nâng thị trấn Đầm Hà đạt tiêu chí đô thị loại 4” tập trung phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng khung và hạ tầng thiết yếu đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể tạo chuyển biến căn bản trong xây dựng, phát triển đô thị huyện Đầm Hà theo hướng khang trang, đồng bộ, văn minh, hiện đại. Tiếp tục cải thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí có tính khả thi theo Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15, ngày 21/9/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững kinh tế khu vực đô thị; gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển đô thị và nông thôn, thúc đẩy liên kết với các đô thị trong tỉnh và vùng, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị. Phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng của huyện được giữ gìn và phát huy. Đồng thời, đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện theo từng giai đoạn như: Tập trung mở rộng không gian phát triển đô thị; phấn đấu nâng thị trấn Đầm Hà đạt tiêu chí đô thị loại 4; Đến năm 2030 định hướng phát triển đô thị trên địa bàn huyện Đầm Hà có 01 đô thị loại IV.

Thực hiện NQ số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, dự thảo chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện, xác định mục tiêu tổng quát là Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững với nhiều mô hình hợp tác, liên kết trên cơ sở tôn trọng bản chất, giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể, thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia; góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên, hộ gia đình, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Đồng thời đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện đến năm 2030 và đến năm 2045.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Văn phòng Huyện ủy tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của các đại biểu. Đồng thời nhấn mạnh, cơ quan tham mưu xây dựng chương trình hành động cho BCH Đảng bộ huyện cần quan tâm đến thể thức văn bản, quan điểm, mục tiêu đạt ra trong các dự thảo phải phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện Đầm Hà. Văn phòng Huyện ủy tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn để rà soát lại các mục tiêu, câu từ trong dự thảo để xây dựng cho phù hợp. Quan tâm xây dựng các giải pháp trong các chương trình hành động phải mang tính khả thi cao, sát thực tiễn, mang đặc thù của huyện. Các phòng, ban, cơ quan của huyện tiếp tục quan tâm cung cấp số liệu cho Văn phòng Huyện ủy để bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện các chương trình hành động. Đối với nội dung tổ chức thực hiện trong các dự thảo chương trình hành động cần nghiên cứu xây dựng cho phù hợp, tránh lặp lại; xây dựng nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị đảm bảo phù hợp, sát thực tế.

Quốc Nghị