Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo thực trạng, giải pháp thúc đẩy các mô hình phát triển sản xuất trên địa bàn các thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiều ngày 10/5, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo thực trạng, giải pháp thúc đẩy các mô hình phát triển sản xuất trên địa bàn các thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội LHPN huyện, Phòng Tài chính & Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm dịch vụ KTNN huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phụ trách lĩnh vực các xã Quảng An, Quảng Lâm, Quảng Tân, Dực Yên. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Phòng NN&PTNT; các cơ quan, đơn vị, các xã Quảng An, Quảng Lâm, Quảng Tân, Dực Yên đã báo cáo về tiến độ triển khai các mô hình, dự án phát triển sản xuất tại các xã, thôn vùng đồng bảo dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, trong đó có những mô hình đã và đang được triển khai và cho hiệu quả kinh tế như mô hình liên kết nuôi gà bản Đầm Hà của HTX Tuyền Hiền; mô hình sản xuất rau an toàn, theo hướng ứng dụng công nghệ cao tại thôn Tân Thanh xã Quảng Tân; Mô hình giống lúa J02 tại xã Quảng An; Mô hình nuôi dê sinh sản và dê thương phẩm tại xã Quảng Tân; một số mô hình đang được các địa phương tích cực triển khai thực hiện như Mô hình trồng cây dược liệu Bách Bộ; trồng chanh leo tại các xã Đầm Hà, Dực Yên; trồng cây sa nhân, nghệ đỏ, trồng cây ăn quả nuôi tôm…Bên cạnh đó các đại biểu đã thảo luận, báo cáo về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các mô hình, dự án tại các thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và giải pháp để đẩy mạnh phát triển sản xuất trong thời gian tới.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ KTNN phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Đảng ủy xã Quảng An báo cáo các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã

Lãnh đạo xã Quảng Tân báo cáo một số mô hình kinh tế trên địa bàn

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị các xã cần có báo cáo phân tích rõ, kỹ, kết quả thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, các sản phẩm OCOP, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch năm. Thống kế tổng số mô hình, sản phẩm OCOP tăng thêm so với cùng kỳ, số lao động được giải quyết việc làm, diện tích trồng rừng gỗ lớn, cây ăn quả, cây bản địa, số mô hình liên kết, thực hiện ứng dụng KHCN, báo cáo Thường trực Huyện ủy. Đảng ủy các xã tổ chức họp, đánh giá, có giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất đảm bảo đúng mục tiêu đề ra. Chủ động phối hợp, tranh thủ nguồn lực trong triển khai thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, thường xuyên khảo sát các mô hình, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn về kỹ thuật, tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp ủy về đất bỏ hoang, sử dụng không đúng mục đích, quản lý đất đai, xử ly vi phạm. Chỉ đạo MTTQ xã, thôn, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, theo dõi các hộ có điều kiện để phát triển thành các mô hình sản xuất lớn.

UBND huyện tập trung triển khai nguồn vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ theo tiến độ dự án; xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện có phân công nhiệm vụ, chỉ tiêu cho các xã, gắn với kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường. Phát huy hiệu quả các vùng sản xuất tập trung đã được xây dựng, quan tâm các mô hình mới hình thành, đặc biệt quan tâm có hình thức hỗ trợ, kêu gọi, kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho Nhân dân, hỗ trợ phương pháp bán hàng. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các thông báo kết luận của cấp ủy về đất bỏ hoang, đất 5%, đất sử dụng không đúng mục đích, đất sau GPMB. MTTQ các đoàn thể, nòng cốt nông dân và phụ nữ làm tốt hơn công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia các mô hình kinh tế, thay đổi tư duy, dám làm, dám thử nghiệm và sử dụng có hiệu quả sức lao động; Hội nông dân quan tâm phát triển các mô hình mới, nghiên cứu hình thành cơ chế hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đoàn thanh niên phát huy hiệu quả CLB thanh niên khởi nghiệp. UBND huyện quan tâm có phương thức tháo gỡ khó khăn cho hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp,đẩy mạnh tuyên truyền và nhân rộng các mô hình có hiệu quả, tập trung phát triển các mô hình sản xuất tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần nâng cao thu nhập cho Nhân dân.

                                               Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)