Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy làm việc với xã Quảng Lâm

Thực hiện chương trình công tác tháng 7, sáng ngày 9/7/2019, Thường trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Quảng Lâm về kết quả thực hiện chương trình 135 và xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách Đảng bộ xã; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị  xã hội huyện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Lâm. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay, xã Quảng Lâm đã đạt được nhiều kết quả; góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tình hình ANCT – TTAT XH trên địa bàn. Năm 2019, xã Quảng Lâm là năm xã thoát khỏi diện xã đặc biệt khó khăn cũng là năm chuẩn bị cho năm 2020 Quảng Lâm về đích nông thôn mới, để hoàn thành mục tiêu này, xã đã huy động cả hệ thống chính trị từ cấp ủy, chính quyền địa phương tới đông đảo quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung tay xây dựng nông thôn mới. Đến nay xã đã đạt 12/20 tiêu chí, 37/53 chỉ tiêu, hiện xã đang tập trung nguồn lực thực hiện tiêu chí về giao thông, như:  khởi công thực hiện 04 công trình NTM trên địa bàn xã: Đường Tài Cóong Mỷ, đường Lý Pủi – Sẹc Lống Mìn, Đập và mương Tài Siệc – Siềng Lống, đường Tân Bình – Lý Sáy Chảy. Những tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí về nhà ở dân cư, tiêu chí thu nhập, tiêu chí hộ nghèo, tiêu chí về tổ chức sản xuất và tiêu chí về môi trường…

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xã Quảng Lâm vẫn còn những khó khăn, như là xã vùng cao, diện tích đất tự nhiên chủ yếu là đồi núi, diện tích đất canh tác ít, dân cư không tập trung nên việc triển khai tiêu chí xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng, điện, nước sinh hoạt xã cần nhiều vốn đầu tư. Với đa phần người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức còn hạn chế, việc huy động đóng góp từ nhân dân còn khó khăn. Kinh tế hộ gia đình trang trại trên địa bàn quy mô nhỏ, người dân chưa mạnh dạn sản xuất quy mô lớn gắn với thị trường. Xã Quảng Lâm cũng đề xuất kiến nghị huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để xây dựng một số công trình để đảm bảo tiêu chí cơ sở hạ tầng, như: đường nội đồng, hệ thống cống rãnh thoát nước ở các khu tập trung đông dân cư, quan tâm nâng mức hỗ trợ các bản xây dựng bản mẫu..

Đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các ngành của huyện đã thảo luận, đề xuất các giải pháp thực hiện các tiêu chí về hạ tầng, giao thông,  môi trường, giảm tỷ lệ hộ nghèo, văn hóa, giáo dục, an ninh trật tự, đồng thời phân tích, làm rõ  kiến nghị của xã Quảng Lâm.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các đại biểu và phát biểu Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện, kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh xã Quảng Lâm cần đặt quyết tâm cao, huy động cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc phấn đấu cuối năm 2019 phải hoàn thành 15/20 tiêu chí, 45/53 chỉ tiêu. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị xã cần khắc phục những khó khăn, hạn chế như tiến độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu còn chậm, các tiêu chí tuy đạt nhưng vẫn ở mức hoàn thành, chưa đạt ở mức cao.Việc phát động và lan tỏa phong trào xây dựng nông thôn mới đến người dân còn hạn chế, sự chủ động, phối hợp giữa xã với các cơ quan đơn vị được phân công giúp địa phương xây dựng nông thôn mới chưa rõ nét, hiệu quả công việc chưa cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận buổi làm việc

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các phòng ban chuyên môn của huyện phối hợp với xã thống kê, lên phương án chi tiết, huy động các nguồn lực hỗ trợ các hộ gia đình xóa nhà tạm, nhà dột nát; Phát động phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới trong toàn xã, huy động cả hệ thống chính trị và người dân vào cuộc, trú trọng tuyên truyền bằng pa nô, khẩu hiệu, tuyên truyền trực quan để huy động người dân tham gia, làm thay đổi cảnh quan môi trường, bộ mặt nông thôn đổi mới; Rà soát tiến độ giải ngân về tài chính, có phương án, lộ trình cụ thể. Tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị hỗ trợ xã thực hiện một số tiêu chí về nghĩa trang, xây dựng thôn văn hóa, tiêu chí về môi trường , nước sạch và đề nghị xã Quảng Lâm và các phòng ban đơn vị cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa, phấn đấu cuối năm 2019 phải hoàn thành 15/20 tiêu chí, 45/53 chỉ tiêu, đến tháng 8/2020 Quảng Lâm sẽ về đích nông thôn mới.

                                                                             Tiến Cường TTTT &VH