Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy làm việc với cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra huyện

Ngày 9/7/2019, Thường trực Huyện ủy có buổi làm việc với cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trong huyện đã nghiêm túc quán triệt, chấp hành, triển khai thực hiện các quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng như: Đã tham mưu xây dựng, ban hành một số văn bản cụ thể hóa các quy định của Đảng, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ huyện; tham mưu xây dựng, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra 6 tháng đầu năm theo hướng tiếp tục thực hiện chủ trương thống nhất, đồng bộ hóa công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra tại Đảng bộ huyện; quan tâm xem xét, giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị ngay thừ cơ sở; đảm bảo việc xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm phù hợp với quy định của Đảng. Đảm bảo hoạt động thường xuyên của công tác nội chính và phòng chống tham những, lãng phí; Ủy ban Kiểm tra các cấp trong huyện cơ bản đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định.

Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận buổi làm việc

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra huyện đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị thời gian tới cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra huyện cần đẩy sớm tiến độ và hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình của cấp cơ sở trong quý 3/2019; hướng dẫn công tác tự kiểm tra, giám sát, thanh tra liên quan đến các nội dung Nghị quyết, chương trình, mục tiêu của cấp xã, cấp cơ sở, tập trung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 09 của Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn huyện; tham mưu giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị trên địa bàn huyện và đôn đốc, khắc phục các kết luận sau thanh tra, kiểm tra; cán bộ của cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra huyện cần phải có bản lĩnh, tự tin và nắm chắc các quy định, cần phát huy tính chủ động và làm tốt công tác bảo mật thông tin.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà