Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Ủy ban MTTQ huyện

Ngày 26/2, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức làm việc với Ủy ban MTTQ huyện nghe báo cáo tiến độ triển khai Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Đầm Hà lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029 và các công trình, phần việc chào mừng Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện báo cáo tình hình triển khai tổ chức Đại hội

Trong năm 2023, dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Cấp ủy các cấp; Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 20-CT/HU ngày 02/8/2023 để lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đầm Hà lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029; Công văn số 1311-CV/HU ngày 08/11/2023 Về việc chuẩn bị nhân sự Đại hội MTTQ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029; Các Thông báo về việc giới thiệu nhân sự để hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2024-2029. Đảng ủy các xã, thị trấn đã chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2024-2026 và công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029. Ủy ban nhân dân huyện và UBND các xã, thị trấn đã quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi và phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2024-2026 và công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029. Sự chủ động triển khai công tác Đại hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp ở địa phương: Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở xã, thôn, bản, khu phố, trên cơ sở vị trí, chức năng, thẩm quyền của mình đều đã chủ động tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội ở cấp mình đảm bảo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ cấp trên và đúng với chủ trương chỉ đạo của Cấp ủy các cấp. Công tác nhân sự đã được quan tâm thực hiện đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, về tiêu chuẩn, chức danh, số lượng, cơ cấu, thành phần theo đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh và các văn bản có liên quan của cấp có thẩm quyền. Tính đến ngày 26/2 đã có 2 xã Đầm Hà và Dực Yên đã tổ chức xong Đại hội MTTQ. Các xã, thị trấn còn lại sẽ tổ chức trong những ngày tới và hoàn thành Đại hội MTTQ cấp xã vào đầu tháng 3/2024.

 

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận tại cuộc làm việc

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tính chủ động tích cực của Uỷ ban MTTQ huyện. Các hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện đóng vai trò quan trọng vào thành tựu kinh tế – xã hội huyện, đảm bảo quốc phòng – an ninh của huyện. Đồng thời, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đề nghị trong thời gian tới Uỷ ban MTTQ huyện bám sát Chương trình Kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện, tích cực triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Chuẩn bị tốt công tác cho Đại hội MTTQ huyện. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện tiếp tục phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức duyệt văn kiện, chương trình, đề án nhân sự Đại hội đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức Đại hội cấp huyện theo đúng quy định.

                                                                     Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)