Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư – xây dựng

Ngày 5/11, Thường trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư – xây dựng huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Trong 10 tháng, Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư – xây dựng huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tích cực. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác xây dựng đảng. 100% cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị tốt, không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm. Trong công tác chuyên môn, Chi bộ đã bám sát Luật đầu tư công, Luật xây dựng, Luật đấu thầu, Luật đất đai, các nghị định, thông tư, văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện để triển khai thực hiện. Trong đó, công tác chuẩn bị đầu tư gồm 20 công trình, dự án; 15 dự án, công trình khởi công năm 2022; 2 công trình năm 2018 chuyển tiếp sang năm 2021; 6 công trình năm 2019 chuyển tiếp sang năm 2021; 18 công trình năm 2020 chuyển tiếp sang năm 2021; 8 công trình giao cho Ban quản lý dự án đầu tư – xây dựng làm chủ đầu tư và 12 công trình nông thôn mới được ủy thác từ xã Đầm Hà, Tân Lập, Đại Bình được khởi công năm 2021. Tiến độ giải ngân (đến ngày 20/10/2021) đạt 200.238 triệu đồng đạt 82,1% kế hoạch vốn. Đối với công tác giải phóng mặt bằng đã thực hiện dứt điểm giải phóng mặt bầng 12 công trình, đang thực hiện 13 công trình.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Chi bộ Ban quản lý dự án đầu tư – xây dựng.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư – xây dựng huyện tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng báo cáo. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Ban Quản lý dự án đầu tư – xây dựng cần tiếp tục tập tăng cường công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy; phân công cụ thể đảng viên, cấp ủy viên phụ trách từng chuyên đề, nội dung công tác; quan tâm phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ, chi bộ, đồng chí Bí thư chi bộ, người đứng đầu; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo. Đối với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao; chủ động, tích cực tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với từng trường hợp, từng đối tượng, từng địa bàn cụ thể; quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai tốt các chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động của cấp trên bằng chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời