Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Chi bộ Ban Quản lý chợ

Sáng ngày 12/4/2024, Thường trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với Chi bộ Ban Quản lý chợ về kết quả công tác năm 2023, quý I năm 2024; kết quả thực hiện các kết luận của Huyện ủy và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Lãnh đạo BQL chợ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Trong năm 2023 và quý I năm 2024 Chi bộ Ban Quản lý chợ luôn bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện để triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Trong đó, Chi bộ đã quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh và của huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên; công tác xây dựng Đảng được quan tâm và có nhiều đổi mới, trong đó đã tập trung đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động động ổn định. Thực hiện tốt công tác thu, năm 2023 tổng thu đạt 3.625.863.300 đồng bằng 103,6% KH năm và bằng 102,8% CK; triển khai có hiệu quả việc thực hiện hóa đơn điện tử, vé điện tử. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện theo quy định; thực hiện tốt quy chế dân chủ tại đơn vị. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc triển khai khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại các kết luận kiểm tra, giám sát và theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Đồng chí hoàng Vĩnh Khuyến, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị Chi bộ Ban Quản lý chợ cần tập trung rà soát lại quy chế của Chi bộ, quy chế hoạt động của đơn vị để bổ sung, điều chỉnh theo đúng quy định; chi bộ cấp ủy rà soát lại việc cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; Chi bộ quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể tại đơn vị; tập trung cho công tác kiểm tra, giám sát và khắc phục những kiến nghị sau kiểm tra, giám sát của các đoàn kiểm tra, giám sát. Tập trung thực hiện tốt những thông báo kết luận của cấp ủy và chỉ đạo của UBND huyện; rà soát lại nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị theo quy định; tập trung thực hiện có hiệu quả đối với các nhiệm vụ về quy hoạch chợ, bố trí hợp lý các ngành hàng để khai thác hiệu quả diện tích tối ưu nhất có thể sử dụng cho kinh doanh để tăng nguồn thu; khẩn trương triển khai thẩm định và trình phê duyệt phương án PCCC tại đơn vị; xây dựng văn hóa kinh daonh, văn hóa của BQL chợ theo KH của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện NQ 17 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững; thực hiện chuyển đổi số gắn với việc kinh doanh của các tiểu thương tại chợ trên các nền tảng mạng xã hội. Quan tâm đảm bảo ANTT, PCCC, ATVSTP và VSMT; thực hiện tốt các phong trào thi đua. UBND huyện chỉ đạo xã hội hóa quản lý một số nội dung, nhiệm vụ và khu vực tại chợ, chỉ đạo Đội quản lý trật tự đô thị và thị trấn Đầm Hà quản lý tốt các khu vực vỉa hè xung quanh chợ, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho BQL chợ. MTTQ và các đoàn thể huyện quan tâm tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong các hộ tiểu thương tại chợ.

Quốc Nghị