Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy làm việc với các cơ quan đơn vị về kết quả thực hiện các Kết luận về lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin truyền thông

Sáng ngày 11/11, Thường trực Huyện ủy đã làm việc với các cơ quan, đơn vị về kết quả thực hiện các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin truyền thông. Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp lãnh đạo các cơ quan đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Hành chính công, Trung tâm TT&VH đã báo cáo kết quả thực hiện các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Theo đó UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá thực trạng giáo dục và đào tạo tại các xã Quảng Lâm, Quảng An và các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số; UBND huyện đã xây dựng đề án “Phát triển giáo dục và đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; xây dựng kế hoạch, lộ trình sắp xếp trường, điểm trường đưa học sinh từ lớp 3 đến lớp về các trung tâm học tập theo thông tư 13/TT – BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo; rà soát cơ sở vật chất, có kế hoạch cụ thể cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung các trường học ở vùng DTTS, miền núi đảm bảo tiêu chuẩn; đảm bảo đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với các bộ, giáo viên, học sinh vùng DTTS, miền núi theo quy định. Về sắp xếp bộ máy đã sắp xếp giảm 4 điểm trường, vượt 3 so với mục tiêu Đề án, sắp xếp giảm 7/8 điểm trường đạt 87,5% mục tiêu Đề án. Từ năm 2018 đến 31/12/2021 đã giảm từ 781 biên chế còn 734 biên chế. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tăng cường chỉ đạo các trường học nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và tập trung làm tốt giáo dục mũi nhọn, đặc biệt làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, huy động trẻ ra lớp đảm bảo kế hoạch và phổ cập giáo dục theo quy định, tỷ lệ trẻ mầm non ra lớp đạt trên 90% KH, tỷ lệ mẫu giáo đạt 98,3% KH.

Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp

Về lĩnh vực văn hóa, tiếp thu chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch về phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái khám phá, trải nghiệm gắn với cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa dân tộc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đề nghị tỉnh  công nhận các tuyến điểm du lịch trên địa bàn. Các loại hình văn hóa vật thể, phi vật thể  được giữ gìn, bảo tồn, phát huy, hiện nay huyện có 8 di tích được kiểm kê phân loại, trong đó có 4 di tích được UBND tỉnh công nhận là di tích cấp tỉnh. Về lĩnh vực thông tin truyền thông, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị mua sắm các trang thiết bị như màn hình lep, camera an ninh, hệ thống loa truyền thanh thông minh, nâng cấp các trang thông tin của huyện.

Đại biểu phát biểu ý kiến

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể thực hiện các nhiệm vụ. Trung tâm Hành chính quan tâm công tác tiếp công dân, hướng dẫn quy trình, thủ tục hồ sơ cho công dân tận tình chu đáo, thông tin tuyên truyền các thủ tục hành chính nhanh chóng, kịp thời. Đối với ngành giáo dục phối hợp với các địa phương nhất là xã vùng cao làm tốt công tác huy động trẻ ra lớp; tham mưu cho UBND huyện xây mới các trường, điểm trường, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trang trọng chu đáo. Phòng Văn hóa Thông tin tham mưu xây dựng lộ trình, giải pháp thực hiện có hiệu quả Kế hoạch về phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái khám phá, trải nghiệm gắn với cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa dân tộc. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quan tâm nâng cao chất lượng các tin bài, các chuyên mục, quản lý hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn.

                                                                      Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)