Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Uỷ ban nhân dân huyện Đầm Hà

Ngày 14/11, UBND huyện đã tổ chức họp giao ban để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trình bày: Kế hoạch di dời, giải tỏa hoạt động nuôi trồng thủy sản không phép theo chỉ đạo của Tỉnh, của Huyện; Báo cáo rà soát danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đợt 4 năm 2022; hủy bỏ một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất trình HĐND tỉnh khóa XIV-Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 theo yêu cầu tại Báo cáo số 6433/BC-TNMT-QHKH ngày 10/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Báo cáo tiến độ và các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách từ nguồn cấp quyền sử dụng đất, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

Đại biểu tham gia đóng góp, phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Kết luận nội dung về kế hoạch di dời, giải tỏa hoạt động nuôi trồng thủy sản không phép theo chỉ đạo của Tỉnh, của Huyện, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan, ban ngành có liên quan thực hiện xử lý dứt điểm các cơ sở nuôi trồng thủy sản không phép, tiến hành thu gom, xử lý tiêu hủy các lồng bè, mảng, dây phao nuôi không phép, vô chủ không có người thừa nhận. Di dời, sắp xếp các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản vào các khu vực, vị trí quy hoạch nuôi trồng thủy sản để làm căn cứ cấp khu vực biển theo Nghị định 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân NTTS đồng thuận, tuân thủ theo quy định của pháp luật về NTTS trên biển.

Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)