Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy làm việc với các chi, đảng bộ về nhiệm vụ phát triển đảng viên

Chiều ngày 30/9, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức cuộc họp giao ban với các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên năm 2022, tạo nguồn phát triển đảng viên năm 2023. Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Công tác phát triển đảng viên thời gian qua đã được các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục về công tác kết nạp đảng viên và chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức đảm bảo nguyên tắc của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác đảng viên.

Các chi, đảng bộ cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch khảo sát nguồn quần chúng ưu tú hiện có, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền  giáo dục về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, qua đó tạo nguồn kết nạp Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của Đảng viên, làm gương cho quần chúng tự nguyện và tích cực phấn đấu xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn. Các tổ chức chính trị  – xã hội huyện và cơ sở đã làm tốt công tác quản lý, giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên, tổ chức phát động các phong trào thi đua, các chương trình hành động của đoàn, của hội, qua đó phát hiện, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu, bổ sung vào nguồn phát triển đảng viên để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Trong 9 tháng năm 2022, Đảng bộ huyện Đầm Hà đã kết nạp được 50 đảng viên  đạt 54,3% KH năm. Hiện nay các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đang hoàn thiện 26 hồ sơ, trong đó có 3 hồ sơ có thân nhân liên quan đến yếu tố nước ngoài, đang đề nghị Công an tỉnh Quảng Ninh xác minh theo quy định. Các chi, đảng bộ thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên: Đảng bộ Tân Lập, Đảng bộ Quảng Tân.

Đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tuy nhiên số lượng đảng viên kết nạp là người dân tộc thiểu số, chủ doanh nghiệp, công nhân, người lao động trong doanh nghiệp, học sinh còn ít; công tác tạo nguồn phát triển đảng viên còn khó khăn…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các chi, đảng bộ quan tâm tiếp tục rà soát nguồn kết nạp đảng; đối với các chi bộ trường học phát hiện nguồn kết nạp đảng viên từ đội ngũ viên chức, giáo viên nhà trường; các chi bộ thôn, bản, khu phố rà soát nguồn từ quân nhân xuất ngũ, đoàn viên thanh niên, lao động làm việc tại các khu công nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, bồi dưỡng, lựa chọn giới thiệu quần chúng kết nạp Đảng; quan tâm phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các Ban Xây dựng Đảng mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu năm 2022, tạo nguồn kết nạp cho năm 2023.

                                          Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)