Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban các cơ quan, ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy

Ngày 30/9, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan, ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy về tình hình công tác 9 tháng; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý  IV/2022. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng, các cơ quan, ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và nhiệm vụ chính trị của huyện triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng huyện Đầm Hà; xây dựng, hoàn thiện Đề án phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đầm Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án, Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 18/12/2021 của Huyện ủy “Về bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử và văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.v.v. Tham mưu tổ chức các Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết, Quy định, báo cáo viên; tổ chức tốt các hoạt động của BCĐ 35 huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm, kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị lớn; tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, chỉnh trang đô thị, công tác giảm nghèo; mở 12 lớp bồi dưỡng dục lý luận chính trị  với 2.372 lượt học viên tham gia. Tham mưu sơ kết thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” các xã, thị trấn; mô hình dân vận khéo của Khối Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội huyện. Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, phản ánh và báo cáo tình hình liên quan đến đời sống nhân dân, những vấn đề người dân quan tâm để cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, giải quyết. Tham mưu tốt công tác cán bộ, thi đua khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, thi hành kỷ luật Đảng. Tham mưu điều chỉnh, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; ban hành Chương trình đồng bộ kiểm tra, giám sát, thanh tra của huyện năm 2022 và điều chỉnh, bổ sung đầy đủ nhiệm vụ của các chủ thể có chức năng kiểm tra, giám sát. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCTN, tiêu cực; làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, phối hợp, phục vụ các hoạt động của cấp uỷ.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

Kết luận tại hội nghị, Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: các cơ quan, ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy rà soát các nhiệm vụ, tập trung triển khai thực hiện. Tiếp tục tham mưu, phối hợp triển khai hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra theo kế hoạch; tăng cường phối hợp trong công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tăng cường nắm tình hình hoạt động của cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, kịp thời phát hiện và tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ; quan tâm các chỉ tiêu về phát triển Đảng. Tham mưu tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện; Triển khai Cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; huyện Đầm Hà đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao” và cuộc thi tìm hiểu lịch sử huyện Đầm Hà gắn với Liên hoan các ca khúc trong ấn phẩm “Thiếu nhi Quảng Ninh ca hát” ở các trường phổ thông thuộc huyện. Tham mưu hoàn thành biên soạn và xuất bản Bộ tài liệu “Tuyên truyền, giáo dục truyền thống và lịch sử huyện Đầm Hà” trong trường học và Trung tâm Chính trị huyện. Nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ 35.  Tiếp tục tuyên truyền chủ trương, giải pháp, kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19, chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng chống hiệu quả dịch Covid-19 của tỉnh, của huyện; việc triển khai tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19, kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc-tôn giáo. Tổ chức đánh giá kết quả công tác Dân vận của hệ thống chính trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Phối hợp, chuẩn bị tham mưu các tài liệu phục vụ các kỳ họp giao ban Thường trực Huyện ủy, Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ; nâng cao chất lượng các báo cáo, văn bản; duy trì công tác văn thư, liên lạc; tiếp nhận, chuyển văn bản, tài liệu đảm bảo kịp thời; thực hiện nghiêm túc công tác tài chính, tài sản của Đảng, đảm bảo các điều kiện hoạt động của các cơ quan và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy huyện.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)