Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy họp giao ban công tác tuần

Ngày 14/8, Thường trực Huyện ủy đã họp giao ban công tác tuần để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về kết quả hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; việc chuẩn bị tiếp nhận, đưa vào sử dụng Công trình Cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển tỉnh Quảng Ninh; triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh về các giải pháp chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp. Theo đó, trên cơ sở kết quả thẩm tra của các sở, ngành và kết quả sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mơi nâng cao năm 2022, UBND huyện đã tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo giải trình, khắc phục những nội dung người dân chưa hài lòng về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao; tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Đồng thời chỉ đạo các xã hoàn thiện hồ sơ xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm tra hồ sơ đảm bảo đúng thời gian, quy định. Về kết quả thực hiện chương chương trình nông thôn mới 8 tháng đầu năm 2023, đến nay 2 xã Quảng An, Quảng Lâm đã đạt 16/19 tiêu chí, 69/75 chỉ tiêu về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; xã Tân Lập, Đại Bình đạt 3/6 tiêu chí, 10/14 chỉ tiêu về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Liên quan đến công tác chuẩn bị tiếp nhận, đưa vào sử dụng Công trình Cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển tỉnh Quảng Ninh, UBND huyện đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng phương án tiếp nhận, quản lý, vận hành theo quy định. Về kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về các giải pháp chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, huyện đã xây dựng Đề án số 336/ĐA-UBND ngày 18/3/2019 về việc chuyển đổi nghề, nâng cấp tàu cá công suất nhỏ hoạt động khu vực ven bờ trên địa bàn huyện năm 2020; ban hành kế hoạch về thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định gắn với công tác quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2023; thành lập Tổ kiểm tra, kiểm soát tàu cá trên địa bàn huyện; kiện toàn Tổ kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại bến Phúc Tiến. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức. Đến nay, 188/188 phương tiện tàu cá (do UBND cấp huyện quản lý) đã được đăng ký, đánh dấu; 111/188 phương tiện tàu cá được cấp giấy phép khai thác thủy sản; 190/190 phương tiện tàu cá ký cam kết Vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Đối với việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, UBND huyện chủ động bám sát Văn phòng Điều phối nông thôn mới của Tỉnh để triển khai các nội dung tiếp theo; xây dựng kế hoạch, dự kiến lịch trình cụ thể để làm việc với các đoàn thẩm tra của các Bộ, Ngành trung ương; chuẩn bị tốt các nội dung, giao nhiệm vụ cho các đơn vị phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí; đặc biệt quan tâm các tiêu chí mới, các tiêu chí trước đây còn vướng mắc đã được chỉ ra, các tiêu chí về môi trường, giáo dục, y tế, văn hóa, truyền thông; phân công đầu mối cụ thể cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.  Đối với công tác chuẩn bị tiếp nhận, đưa vào sử dụng Công trình Cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển tỉnh Quảng Ninh, UBND huyện chỉ đạo nghiên cứu hồ sơ dự án, chức năng, tính chất, phạm vi đầu tư dự án để đề xuất phương án tiếp nhận, quản lý, vận hành phù hợp. Liên quan đến các giải pháp chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, tập trung bám sát, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của tỉnh; tăng cường quản lý chặt chẽ; hoàn thành việc cấp giấy phép khai thác thủy sản trước  31/8/2023. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, tổ chức kí cam kết thực hiện; tăng cường theo dõi, kiểm soát tàu cập cảng, rời cảng theo quy định.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo kết quả rà soát tổng biên chế, cán bộ cấp huyện, cấp xã và triển khai Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ; Kết quả giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tháng 7/2023; Báo cáo xin chủ trương hoạt động kích cầu du lịch dịp nghỉ lễ 2/9 tại Thác Bạch Vân, xã Quảng An; Nội dung chương trình kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch thực hiện Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Ninh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ đề “Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”; cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền theo đề nghị của UBND huyện; công tác tổ chức – cán bộ và nhiệm vụ công tác tuần.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)