Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban với các chi bộ khối đơn vị sự nghiệp về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 21/10, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban với các chi bộ khối đơn vị sự nghiệp huyện nhằm đánh giá kết quả đạt được trong 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2022, các chi bộ khối đơn vị sự nghiệp huyện đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới đội ngũ cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động. Tích cực đổi mới, thực hiện nghiêm túc chủ đề công tác năm 2022 của huyện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19; đẩy mạnh thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. Tiếp tục thực hiện xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt quy chế hoạt động của cơ quan, quy chế dân chủ, duy trì công tác đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức hàng tháng, quý để nâng cao trách nhiệm và phát huy tính chủ động của tập thể.

Về chỉ đạo công tác chuyên môn, Chi bộ Ban Quản lý chợ 9 tháng đầu năm 2022, tổng số điểm kinh doanh cố định tại chợ 575 điểm. Tổng số tiền thu được trên 2,2 tỷ đồng đạt 65,6% so với kế hoạch giao năm 2022 và đạt 107,6% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu dịch vụ cố định gần 1,1 tỷ đồng; thu dịch vụ lưu động trên 1 tỷ đồng.

Chi bộ Trung tâm DVKT nông nghiệp chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện sớm các đối tượng dịch hại, từ đó đề ra các thông báo hướng dẫn giúp chính quyền địa phương chủ động chỉ đạo cho nông dân về các đối tượng dịch hại và cách phòng chống có hiệu quả.Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc năm thứ 2 mô hình trồng thử nghiệm cây Na QN-D1 theo hướng hữu cơ tại xã Tân Bình; mô hình giống lúa VNR20, giống ngô nếp TBM18 tại xã Quảng Tân.

Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Kiểm lâm huyện và các xã có rừng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động vi phạm trái phép đến lĩnh vực ngành, tuyên truyền vận động nhân dân không phát nương, làm rẫy, đào ao nuôi thủy sản lấn chiếm vào đất rừng phòng hộ; triển khai thực hiện Kế hoạch trồng rừng cây gỗ lớn năm 2022.

Chi bộ Trung tâm TT&VH chỉ đạo duy trì thời lượng tiếp phát sóng thường xuyên, liên tục các chương trình phát thanh VOV1, QNR1, từ 5h đến 24h hàng ngày trên 2 kênh phát thanh; tham mưu cho huyện lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh 4.0 cho các xã, thị trấn. Xây dựng và phát 113 chương trình phát thanh với 840 tin, bài. Đăng tải 675 tin, bài, văn bản các loại trên cổng thông tin điện tử thành phần của huyện, trang Fanpage DDCI huyện đạt số lượt tương tác là 490.832 lượt; thực hiện trên 6.500 lượt tuyên truyền trực quan.

Đại biểu phát biểu ý kiến

Chi bộ Văn phòng đăng ký QSD đất, trong 10 tháng đầu năm 2022, Văn phòng đăng ký QSD đất đã tiếp nhận và thụ lý giải quyết tổng số 2.296 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết xong: 1.859 hồ sơ bằng 81,0%, số hồ sơ đang giải quyết: 133 hồ sơ, số hồ sơ trả lại: 41 hồ sơ, số hồ sơ yêu cầu bổ sung: 238 hồ sơ, số hồ sơ hủy: 25 hồ sơ.

Chi bộ Ban QLDA công trình đã chỉ đạo chuyên môn triển khai và hoàn thành chuẩn bị đầu tư tổng 35 dự án, với tổng mức đầu tư 556.446 triệu đồng.  Thực hiện đầu tư tổng số 43 công trình. Đã và đang thực hiện 27 công trình GPMB, tổng diện tích thu hồi 107,262 ha, liên quan đến 687 hộ dân, tổ chức với số tiền: 67.557.928.774 đồng. Công tác giải ngân đến ngày 3/10/2022 đạt 333.394.719.255 đồng bằng 83,44% kế hoạch vốn được giao.

Chi bộ Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường, trong 9 tháng đơn vị thường xuyên kiểm tra đôn đốc, phối hợp các xã, thị trấn quản lý tốt các trường hợp xây dựng mới, không để phát sinh các trường hợp xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm đất công, xây dựng không phép, sai phép. Kiểm tra nhắc nhở các hộ xây dựng để vật liệu xây dựng đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và vệ sinh môi trường.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đánh giá về những kết quả đạt được, khó khăn hạn chế cần khắc phục, giải pháp thực hiện nhiệm vụ, nhất là tự chủ kinh phí tại các đơn vị trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương kết quả các chi bộ khối đơn vị sự nghiệp huyện đạt được trong 9 tháng năm 2022, và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tập trung bám sát chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của cơ quan, đơn vị, có giải pháp hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao nhất là các chỉ tiêu liên quan đến thu ngân sách, cấp GCN quyền sử dụng đất, chỉ tiêu VHXH, xây dựng chỉ tiêu phấn đấu năm 2023; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn thể trong đơn vị, quan tâm cụ thể hóa các chủ trương, kế hoạch của cấp trên; rà soát quy chế, quy định liên quan đến hoạt động của đơn vị; thực hiện tốt công tác quản lý về nhân sự, lao động, quản lý tài chính, tài sản, phát hiện thiếu sót, vướng mắc, kiến nghị giải quyết kịp thời; tập trung thực hiện các thông báo kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, có kiểm điểm đánh giá thường xuyên; hoàn thành phương án tự chủ của các đơn vị trước ngày 30/10/2022. UBND huyện chỉ đạo thực hiện các quy định về quản lý, cho thuê tài sản; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ được phân công phụ trách tăng cường dự sinh hoạt chi bộ góp phần đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị trong thời gian tới.

                                        Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)