Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà dự hội nghị trực tuyến: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 21/10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; quán triệt, triển khai Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước giai đoạn 2022-2030. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 211 điểm cầu trong toàn tỉnh với trên 16.000 cán bộ, đảng viên tham dự. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu huyện Đầm Hà có Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, báo cáo viên cấp huyện; các chi, đảng bộ cơ sở; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 3/10 đến ngày 9/10/2022, hội nghị đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, toàn diện, ban hành các Kết luận, Nghị quyết quan trọng về: tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 – 2025; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị cùng một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đặc biệt nhấn mạnh tới một số nội dung có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, đối với định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Ninh tiếp tục được xác định nằm trong vùng động lực tam giác Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, là 1 trong 4 vùng động lực quốc gia, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cả nước; tiếp tục xây dựng khu vực Hải Phòng – Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển, là động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gắn với Cảng quốc tế Lạch Huyện, phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế kết nối với các trung tâm du lịch lớn của khu vực và thế giới; Phát triển một số ngành công nghiệp biển có lợi thế gắn với khu vực kinh tế, khu công nghiệp ven biển.

Đối với nội dung Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến một số bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn thành công những năm qua của Đảng bộ tỉnh trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đó là, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của việc xây dựng, ban hành các nghị quyết của Đảng và nâng cao năng lực cụ thể hoá, thể chế hóa tổ chức thực hiện Nghị quyết; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo bằng công tác tổ chức và cán bộ của Đảng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu có bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, uy tín thật sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là với những thay đổi nhanh chóng của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và sự phát triển của địa phương; xác định đây là khâu đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; cụ thể hóa nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ tỉnh tới cơ sở.

Các đại biểu dự theo dõi hội nghị theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu huyện Đầm Hà.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước giai đoạn 2022 – 2030.

Mục tiêu của Nghị quyết nhằm ngăn chặn, đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước; suy thoái, cạn kiệt tài nguyên, suy giảm đa dạng sinh học; cải thiện chất lượng môi trường; sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; chủ động và tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập; hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ít phát thải, các-bon thấp, góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và thuộc nhóm các địa phương đi đầu cả nước về thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia.

Một số giải pháp được đặt ra như tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; xây dựng, hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; chuyển giao, ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; chủ động tích trữ, điều hòa, phân phối; khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; đẩy mạnh liên kết vùng, hợp tác khu vực và quốc tế; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển năng lượng tái tạo, chuyển đổi số ngành tài nguyên môi trường, quản trị an ninh phi truyền thống; nâng cao chất lượng truyền thông, giáo dục; phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp.

Tin theo Báo Quảng Ninh. Ảnh: Quốc Nghị