Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy về kết quả công tác năm 2023

Ngày 30/11, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

Trong năm 2023, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy tích cực triển khai kế hoạch công tác theo lĩnh vực phân công, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phối hợp tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tham mưu cho cấp ủy huyện tổ chức tốt các hội nghị học tập, quán triển, phổ biến và triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, Kết Luận và chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy đã làm tốt công tác phối hợp tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: tham mưu cho cấp ủy sửa đổi Quy chế làm việc; Báo cáo kiểm điểm kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; triển khai chủ đề công tác năm; tổ chức thành công chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023) và kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện (28/10/1948 – 28/10/2023). Phối hợp tổ chức các hội nghị giao ban, đối thoại giữa Thường trực cấp ủy với đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, khu phố; các hội nghị học tập, quán triệt, thông báo nhanh các kết quả hội nghị Trung ương 8, các quy định, kết luận của Trung ương. Phối hợp tổ chức các lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023. Tăng cường công tác nắm và báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, chủ động thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội; kịp thời đề xuất các biện pháp giải quyết những vấn đề báo chí, dư luận xã hội phản ánh. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của huyện, củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền; chăm lo tốt cho các mặt đời sống của Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận biểu dương kết quả các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy đạt được trong năm 2023, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục tham mưu tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện đến các xã, thị trấn; quan tâm chuẩn bị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo 35; Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thành các cuộc tập huấn, các cuộc kiểm tra theo kế hoạch năm 2023; thực hiện tốt quy định tiếp công dân; lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh theo quy định; Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu kiện toàn công tác cán bộ tại một số cơ quan, đơn vị; các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy nâng cao chất lượng các văn bản tham mưu; tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ; xây dựng chủ đề công tác năm 2024; xây dựng Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng năm 2024; quan tâm công tác tôn giáo, dân tộc nắm tình hình cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

                                                                 Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)