Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban công tác tuần

Ngày 24/10, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác tuần để cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo đề xuất một số chỉ tiêu chính về phát triển kinh tế xã hội năm 2024; Phương án thành lập và hoạt động “Phố đêm Đầm Hà”; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 79 – KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20  – NQ/TW, ngày 28/1/2008 của của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Báo cáo 10 năm thực hiện Kết luận số 80 – KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số sô 25 – NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, phấu đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2023. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng chỉ tiêu năm 2024 trên cơ sở phải bám sát kết quả năm 2023 và chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ tiêu tỉnh giao, rà soát, dự báo, định hướng chỉ tiêu năm 2024, trong đó quan tâm đến chỉ tiêu thu ngân sách và các chỉ tiêu về xã hội như tỷ lệ đóng BHXH, tỷ lệ lao động qua đào tạo, xây dựng giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Thường trực Huyện ủy đánh giá cao quyết tâm chính trị,  sự vào cuộc tích cực của UBND huyện và thị trấn Đầm Hà trong việc triển khai thực hiện phương án thành lập và hoạt động “Phố đêm Đầm Hà” theo Kết luận của cấp ủy. Thường trực Huyện ủy đề nghị thị trấn Đầm Hà nên đặt ra lộ trình thực hiện cụ thể, triển khai đi vào hoạt động thử nghiệm, đánh giá rút kinh nghiệm trong thời gian tiếp theo. Tập trung lồng ghép các nguồn lực, huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện. Xây dựng kịch bản cụ thể, trang trí khánh tiết, lựa chọn các điểm check in, phấn đấu triển khai các nội dung và tổ chức khai trương vào dịp cuối năm 2023.

Đối với các nội dung khác, thường trực Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến các đại biểu chỉnh sửa hoàn thiện các báo cáo, trình Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định.

                                                    Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)