Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh tại huyện Đầm Hà

Sáng ngày 24/10/2023, Đoàn kiểm tra của tỉnh do Sở VH-TT làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023). Làm việc với đoàn có đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan chuyên môn liên quan.

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ninh và Hướng dẫn của Sở VH-TT về việc tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023), UBND huyện Đầm Hà  đã xây dựng KH, ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023); 75 năm Ngày thành lập Chi bộ đảng đầu tiên huyện Đầm Hà (28/10/1948-28/10/2023) bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trên hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn. Tuyên truyền trực quan tại các cơ quan, đơn vị, trên các tuyến đường, tại các nhà văn hóa thôn bản, khu phố với hàng nghìn cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ hồng, pa nô, băng rôn, khẩu hiệu, phướn thả, cụm pa nô, bảng tin cỡ lớn… Ngoài ra, huyện cũng đã tổ chức tuyên truyền thông qua việc tổ chức các chương trình nghệ thuật, cuộc thi, tuyên truyền bằng xe lưu động, tổ chức gắn biển các công trình chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023); 75 năm Ngày thành lập Chi bộ đảng đầu tiên huyện Đầm Hà (28/10/1948-28/10/2023)…

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến

Đại diện Đoàn kiểm tra của tỉnh phát biểu ý kiến

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh của huyện Đầm Hà. Đoàn kiểm tra của tỉnh đánh giá cao công tác tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023) của Đầm Hà. Đoàn kiểm tra đề nghị thời gian tới, huyện Đầm Hà tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các nội dung tuyên truyền đối với các băng rôn, khẩu hiệu phải đảm bảo theo hướng dẫn. Quan tâm tuyên truyền các hộ dân treo cờ Tổ quốc để tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong nhân dân.

Quốc Nghị