Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban công tác tuần

Ngày 20/5 Thường trực Huyện ủy đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác tuần để cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp các đại biểu đã cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo công tác quản lý chợ ở các xã và hoạt động các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn huyện; Báo cáo thực trạng hoạt động các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện; Báo cáo của UBND huyện về kết quả triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tuần; Cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền theo đề nghị của UBND huyện; Kế hoạch tuyển dụng Công chức năm 2024; Công tác tổ chức cán bộ…

Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị đối với công tác quản lý chợ ở các xã và hoạt động các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn huyện; các xã cần rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng phương án quản lý, đặt ra giải pháp khai thác hiệu quả, đề xuất bố trí bộ phận quản lý, sắp xếp các ngành hàng tại các chợ trên địa bàn; UBND huyện chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến quản lý chợ, lập quy hoạch chi tiết để phê duyệt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với chợ chưa được cấp; rà soát, chỉ đạo hoàn thiện các điều kiện như đảm bảo ANTT, PCCC, vệ sinh môi trường; chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, các nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra liên quan đến hoạt động của các chợ; khai thác có hiệu các chợ theo nhu cầu của người dân, kết nối, đưa hàng chợ trung tâm về các xã; phát huy hiệu quả kinh doanh online; quan tâm nâng cấp sửa chữa đảm bảo nguồn theo quy định; rà soát toàn bộ việc quản lý tài sản sau đầu tư công; có phương án cụ thể báo cáo với Ban Thường vụ Huyện ủy trước 20/6/2024.

Đối với các cảng bến thủy nội địa phải bám sát quy hoạch, quy định có liên quan, chủ trương của huyện để rà soát kỹ lưỡng, thực hiện đầy đủ nghiêm túc các kết luận của cấp ủy có liên quan; UBND huyện có báo cáo bằng văn bản gửi Thường trực Huyện ủy việc về việc thực hiện các kết luận liên quan đến cảng Đầm Buôn và Phúc Tiến; đối với các bến dân sinh cần rà soát nhu cầu thực tế để có giải pháp phù hợp, xử lý những vướng mắc khó khăn, nắm chắc, rõ, đúng tình hình, làm tốt đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với cảng, bến dân sinh trên địa bàn. UBND huyện vào cuộc có báo cáo, rà soát, kiến nghị nạo vét luồng lạch đối với cảng, bến dân sinh phù hợp với quy hoạch và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Về hoạt động các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện; đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu phải đánh giá đưa vào theo dõi hoạt động các thiết chế văn hóa,  tỷ lệ người dân tham gia, đánh giá các mô hình hiệu quả để tuyên truyền nhân rộng; thực hiện đầu tư theo lộ trình, tập trung chỉ đạo triển khai các hoạt động để thúc đẩy sử dụng các thiết chế văn hóa trên địa bàn gắn với nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân; nâng cao tỷ lệ người dân tham gia các hoạt động văn hóa; tăng cường vai trò quản lý và tổ chức các hoạt động của các nhà văn hóa thôn, bản, khu phố với vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn, các đoàn thể các cấp; đánh giá mô hình hoạt động của trung tâm văn hóa xã; có giải pháp cho việc thúc đẩy các hoạt động giao lưu các nhà văn hóa, giao lưu các CLB. Đối với Trung tâm truyền thông văn hóa huyện thực hiện các Thông báo Kết luận của cấp ủy liên quan đến hoạt động của đơn vị sự nghiệp, khai thác có hiệu quả các thiết chế được đầu tư.

Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện một số nội dung đã trình tại cuộc họp.

                                                     Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)