Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban công tác tuần

Chiều ngày 2/5, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác tuần để cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì.

Tại cuộc họp Thường trực Huyện ủy đã cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo kết quả rà soát các điều kiện triển khai một số dự án đề xuất đưa vào đề án giao thông tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2024 – 2030; Tiến độ hoàn thiện Đề án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thủy sản cấp tỉnh; Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Đề án phát triển sản xuất cây ăn quả tập trung huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030; Kết quả triển khai các chỉ đạo của cấp ủy liên quan đến giao khu vực biển; Công tác chuẩn bị Hội nghị đánh giá, kiểm điểm những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng các chỉ số PAR- INDEX, SIPAS, DGI, DTI và DCCI cấp huyện năm 2023 và giải pháp khắc phục cùng nhiều nội dung quan trọng khác…

Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị, đối với Báo cáo kết quả rà soát các điều kiện triển khai một số dự án đề xuất đưa vào đề án giao thông tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2024 – 2030, UBND huyện rà soát các điều kiện cụ thể, khảo sát, đánh giá hiện trạng, diện tích mở rộng, khó khăn vướng mắc từng dự án;  hoàn thành hồ sơ, tài liệu trình Thường Huyện ủy, Ban Thường vụ và HĐND huyện; trên cơ sở đó hoàn thiện các nội dung liên quan để báo cáo kiến nghị UBND tỉnh đưa vào danh mục thu hồi đất, phấn bổ nguồn vốn cho các dự án.

Về tiến độ hoàn thiện Đề án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thủy sản cấp tỉnh, Thường trực Huyện ủy yêu cầu UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn bám sát Đề cương, hướng dẫn của các sở, ngành, xây dựng lộ trình cụ thể; hoàn thiện Đề án sớm báo cáo UBND tỉnh theo kế hoạch đề ra.

Đối với Đề án trồng cây ăn quả tập trung UBND huyện nghiên cứu kỹ, thực hiện nghiêm túc các thông báo kết luận của cấp ủy, tập trung vào diện tích đất bỏ hoang, đất sử dụng không đúng mục đích, đất sau GPMB, đất vườn tạp, chuyển đổi cơ cấy trồng sang trồng cây ăn quả. Tiếp tục theo dõi, đánh giá, nhân rộng các mô hình hiệu quả. Ban hành Kế hoạch trồng cây ăn quả năm 2024, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trong Đề án trồng cây ăn quả tập trung của huyện.

Cho ý kiến vào kết quả triển khai các chỉ đạo của cấp ủy liên quan đến giao khu vực biển, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị UBND huyện chỉ đạo triển khai giao khu vực biển đảm bảo tiến độ theo thông báo, kết luận của cấp ủy về giao khu vực biển; giao xã Đầm Hà làm điểm xây dựng dự thảo quy chế, quy định vận hành các hợp tác xã; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các xã vào cuộc chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện giao khu vực biển theo lộ trình, tiến độ đặt ra. Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tiếp thu ý kiến các đại biểu, chỉnh sửa hoàn thiện các nội dung trình tại cuộc họp.

                                                           Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)