Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban công tác tuần

Ngày 16/4, Thường trực Huyện ủy đã họp giao ban công tác tuần để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, thời gian qua, huyện Đầm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực, đạt kết quả tích cực. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông từng bước được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Kinh tế số, xã hội số từng bước hình thành và phát triển; đã có nhiều hình thức kinh doanh, dịch vụ mới, dựa trên nền tảng công nghệ số và sử dụng Internet, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần và được tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia. 100% người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số. 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã triển khai áp dụng ký số trong việc phát hành văn bản theo đúng quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ. Duy trì và phát huy hiệu quả 70 Tổ công nghệ số cộng đồng ở các thôn, bản, khu phố. Tiếp tục triển khai sử dụng biên lai điện tử thông qua phần mềm VNPT-Invoice và thanh toán không dùng tiền mặt qua máy POS, mã QR code đối với những thủ tục hành chính có quy định phí, lệ phí thực hiện giải quyết tại Trung tâm Hành chính công. 100% các doanh nghiệp có kết nối Internet. Một số doanh nghiệp đã có website riêng phục vụ cho hoạt động kinh doanh và tham gia thương mại điện tử, giao dịch mua bán hàng qua mạng. 100% các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình kinh doanh đã sử dụng hóa đơn điện tử; các trường học, bệnh viện, Trung tâm HCC, UBND các xã, thị trấn và các siêu thị, cửa hàng tiện lợi sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. 100% người dân có sổ sức khỏe điện tử được đưa vào sử dụng trong khám chữa bệnh.v.v.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: UBND huyện bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chương trình hành động số 20-Ctr/HU ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh để kiểm đếm cụ thể, đánh giá rõ kết quả, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; làm rõ các nhóm chỉ tiêu đã hoàn hoàn thành, các chỉ tiêu chưa đạt, chỉ tiêu khó thực hiện, những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế; đánh giá vai trò, kết quả tham gia của các chủ thể trong hệ thống chính trị; tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá gắn với đánh giá các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI..; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, đặc biệt là khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể và các lĩnh vực tỉnh quan tâm chỉ đạo liên quan đến thực hiện Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, chuyển đổi số trong giáo dục, y tế, số hóa các thủ tục hành chính, thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo nguồn dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập năm 2024; Báo cáo của UBND huyện về kết quả triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tuần; Cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền theo đề nghị của UBND huyện; Đề án tổ chức Đại hội Hội LHTN các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Đầm Hà lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 -2029; Cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 137 – KH/HU ngày 23/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động số 13 – CTr/TU ngày 26/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Công tác tổ chức cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)