Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban công tác tuần

Ngày 8/4, Thường trực Huyện ủy đã họp giao ban công tác tuần để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác quản lý Nhà nước của chính quyền cấp cơ sở, nhất là lĩnh vực đất đai, tài chính, tài sản công; Báo cáo kết quả theo dõi, giám sát quá trình triển khai thực hiện việc giao khu vực biển của các xã và các hợp tác xã;  Báo cáo rà soát thực trạng tình hình quản lý, sử dụng các phương tiện, hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn huyện; đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Kết luận các nội dung trên, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Đối với nội dung kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác quản lý Nhà nước của chính quyền cấp cơ sở, nhất là lĩnh vực đất đai, tài chính, tài sản công: Các xã, thị trấn bám sát đề cương, hoàn thiện báo cáo; chủ động rà soát các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra có liên quan; nghiên cứu kĩ các nội dung thuộc thẩm quyền cấp xã, thị trấn trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, quản lí Nhà nước, nhất là lĩnh vực đất đai, quản lí tài chính, tài sản công, thực trạng của địa phương; UBND huyện chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan rà soát, nắm chắc tình hình lĩnh vực quản lí để tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo; UBKT Huyện ủy tham mưu hoàn thiện báo cáo. Đối với nội dung kết quả theo dõi, giám sát quá trình triển khai thực hiện việc giao khu vực biển: Yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ các nội dung đã có chỉ đạo; UBND huyện, các xã liên quan báo cáo giải trình rõ nguyên nhân chậm thực hiện các nội dung theo các thông báo kết luận của Huyện ủy. Tạm dừng giao khu vực biển đối với các hộ phát sinh lấn chiếm mới sau ngày 30/5/2023 và các HTX không kí hợp đồng đánh giá tác động môi trường đến hết ngày 10/4/2024. UBND huyện chỉ đạo thống nhất phương án bốc thăm giao khu vực biển; chỉ đạo hình thành cơ chế chỉ đạo, định hướng, giám sát của UBND xã với các HTX, hoàn thành các quy chế nội bộ của các HTX. Đối với nội dung rà soát thực trạng tình hình quản lý, sử dụng các phương tiện, hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn huyện; đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền: UBND huyện chỉ đạo hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo gắn với thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những Nghị quyết có liên quan. Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền trên địa bàn huyện; sử dụng có hiệu quả các hạ tầng, thiết bị đã được đầu tư.

 

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo của UBND huyện về kết quả triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tuần; cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền theo đề nghị của UBND huyện; công tác tổ chức cán bộ; nhiệm vụ công tác tuần.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)