Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN ĐẦM HÀ ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (ĐĂNG KÝ TUỔI 17) NĂM 2024

Ngày 08/4/2024, Ban CHQS huyện Đầm Hà (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thị trấn Đầm Hà tổ chức đăng ký nghĩa vụ Quân sự (đăng ký tuổi 17) cho 71 Nam công dân.

Thông qua đăng ký nghĩa vụ Quân sự lần đầu nhằm nắm chắc quân số, chất lượng Nam công dân độ tuổi 17, của từng địa phương trong toàn huyện. Trên cơ sở đó tạo điều kiện dự nguồn cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 và những năm tiếp theo.

Theo đó, gồm những Nam công dân đủ 17 tuổi (sinh từ 01/01/2007 đến ngày 31/12/2007) và những Nam công dân từ 18-27 tuổi (từ 18 đến 25 tuổi đối với Nam công dân chưa qua đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, đến 27 tuổi đối với Nam thanh niên đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp) chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, trình độ văn hóa, có hộ khẩu thường trú tại huyện Đầm Hà.

 

Bên cạnh việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho Nam công dân tuổi 17, Ban CHQS huyện còn làm tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về việc Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe Nghĩa vụ quân sự; Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 09/10/2023 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu và Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 06/06/2022 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 120/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu.

Việc tổ chức đăng ký NVQS lần đầu cho công dân tuổi 17 năm 2024 được Ban CHQS huyện thực hiện bảo đảm chặt chẽ “công khai, dân chủ, công bằng, đúng Luật” đủ nội dung, đúng thủ tục các bước theo quy trình và thời gian quy định./.

Tác giả: Nguyễn Văn Hồng