Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban công tác tuần

Ngày 25/3, Thường trực Huyện ủy đã họp giao ban để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về kết quả thu ngân sách, đấu giá quyền sử dụng đất, đầu tư công quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024; danh mục dự kiến phân khai nguồn hỗ trợ phát triển sản xuất và chuẩn bị đầu tư năm 2024. Theo đó, đến ngày 21/3/2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện là 320.796 triệu đồng, đạt 37% dự toán tỉnh giao, 36% huyện giao. Trong đó, thu trên địa bàn đạt 16.703 triệu đồng đạt 10% dự toán tỉnh giao, 10% dự toán huyện giao, bằng 148,7% kịch bản thu ngân sách quí I. Có 4 khoản thu vượt tiến độ tỉnh giao, huyện giao là: thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu ngoài quốc doanh, thu lệ phí trước bạ, thu phí và lệ phí. Tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024, huyện đã phân bổ 337.448,56 triệu đồng cho các dự án, công trình đạt 98,5% kế hoạch vốn; tiến độ giải ngân đạt 13,44% kế hoạch vốn. Về phân bổ nguồn vốn triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất, đến ngày 25/3/2024 trên địa bàn huyện có 10 dự án đề nghị hỗ trợ phát triển sản xuất đang triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư dự kiến là 32.969 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước dự kiến hỗ trợ là 17.447 triệu đồng.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo rà soát tất cả các khoản thu, nhất là các khoản thu đạt thấp, chưa đạt tiến độ; triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, thường xuyên kiểm đếm, đánh giá; rà soát các văn bản, chỉ đạo của cấp ủy, UBND huyện đối với Ban Quản lí Chợ, trong đó có phương án sắp xếp các ngành hàng, các điểm kinh doanh. Chỉ đạo thực hiện tốt Thông báo số 1269-TB/HU ngày 29/2/2024 của Thường trực Huyện ủy; đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án đăng ký thu tiền sử dụng đất năm 2024; chủ động phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án, công trình. Liên quan đến đầu tư công, bám sát kịch bản, rà soát kĩ từng dự án; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; quan tâm kế hoạch phát triển nhà ở. Về hỗ trợ phát triển sản xuất, tập trung hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ để triển khai thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án mới đăng kí, gắn với việc thực hiện Đề án trồng cây ăn quả, phát triển sản phẩm OCOP. Liên quan đến phân bổ nguồn vốn chuẩn bị đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công năm 2024, bám sát chỉ đạo của tỉnh, ý kiến của các sở, ngành liên quan để triển khai thực hiện.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về kết quả, tiến độ thực hiện chủ trương của cấp ủy đối với việc quản lí khu vui chơi thanh thiếu nhi huyện Đầm Hà; kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo quý I/2024; đề xuất hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân dịp Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 và kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập huyện Đầm Hà; báo cáo của UBND huyện về kết quả triển khai nhiệm vụ trọng tâm; nhiệm vụ công tác tuần.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)