Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban công tác tuần

Ngày 22/1/2024, Thường trực Huyện ủy tổ chức họp giao ban công tác tuần để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy đã nghe báo cáo về kế hoạch sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2024. Theo đó, diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân là 2.935 ha chiếm 44% diện tích giao trồng năm 2024; trong đó, diện tích gieo cấy lúa là 1.221 ha chiếm 37% KH năm 2024, dự kiến năng suất 42 tạ/ha, cơ cấu giống chủ yếu là các giống siêu nguyên chủng, khang dân, kim cương, hương thơm, ĐT 100, ĐT 120…; diện tích gieo trồng các loại cây màu là 1.712 ha. Diện tích gieo trồng các loại cây đã được giao cụ thể cho các xã. Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân UBND huyện đã đưa ra các giải pháp: Chỉ đạo các xã chủ động xây dựng KH và triển khai KH đảm bảo tiến độ; các xã phân công cán bộ thường xuyên theo dõi đồng ruộng, tình hình sinh trưởng và phát triển của cây trồng, hướng dẫn nhân dân bảo vệ sản xuất, gieo trồng đúng thời vụ đối với các loại cây trồng, thường xuyên vệ sinh đồng ruộng; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về sản xuất kinh doanh giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân dồn điền đổi thửa từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị UBND huyện chỉ đạo hoàn thiện và sớm ban hành KH sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2024 để các địa phương triển khai thực hiện. Chỉ đạo các xã tập trung triển khai KH đảm bảo hiệu quả; giao cụ thể diện tích trồng trọt các loại cây cho các xã sát với tình hình thực tế. Tập trung rà soát toàn bộ các yếu tố đầu vào sản xuất như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và có phương án chỉ đạo triển khai, từng bước đưa vào quản lý đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả đối với công tác này. Đối với công tác thủy lợi, tập trung rà soát lại các tuyến kênh mương để xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị, địa phương và người dân. UBND huyện chỉ đạo sớm triển khai KH đầu tư sửa chữa các tuyến kênh mương đã xuống cấp để đảm bảo tốt việc cung cấp nước cho sản xuất. Tăng cường quản lý, sử dụng và xử lý vi phạm trong lĩnh vực thủy lợi. Tiếp tục chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng gắn với thực hiện các đề án, trong đó có đề án trồng cây ăn quả và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ sản xuất theo các cơ chế chính sách của nhà nước. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Thủy lợi – Giao thông, môi trường và Trung tâm DVKT nông nghiệp. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát huy tinh thần trách nhiệm trong quản lý hệ thống thủy lượi. UBND huyện chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp giữa Trung tâm Thủy lợi – Giao thông, môi trường và Trung tâm DVKT nông nghiệp với các xã.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác.

Quốc Nghị