Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện triển khai nhiệm vụ tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024

Ngày 23/1, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện đã tổ chức họp triển khai giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và triển khai nhiệm vụ tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024. Đồng chí Hoàng Vĩnh khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện chủ trì cuộc họp.

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân theo đúng quy trình, đảm bảo chặt chẽ, công bằng, đúng luật. Huyện đã rà soát, xét duyệt nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ là 839 công dân; tổ chức khám sơ tuyển 532 công dân; phát lệnh gọi khám tuyển 385 công dân, trong đó  186 công dân đạt tiêu chuẩn sức khỏe từ loại 1 đến loại 3. Nhằm đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, Hội đồng NVQS các địa phương phối hợp với Ban CHSQ huyện tổ chức thâm nhập, đã gặp gỡ từng gia đình và thanh niên để nắm rõ về lý lịch, hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của gia đình và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, trình độ học vấn, tư tưởng chính trị, cách mạng của từng thanh niên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự; các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đến gia đình, thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và mọi người dân; động viên, khích lệ thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại Hội nghị, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã công bố Quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024 cho 9/9 xã, thị trấn với tổng số chỉ tiêu 130 công dân. Thời gian tổ chức Lễ giao nhận quân ngày 25/2/2024.

Đồng chí Hoàng Vĩnh khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện kết luận tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Vĩnh khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của thành viên Hội đồng NVQS huyện và Hội đồng NVQS các xã, thị trấn, các đơn vị trong thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong thời gian qua. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao, đồng chí đề nghị Ban CHQS huyện chủ động tham mưu, cụ thể hóa các nội dung, thực hiện tốt các bước tiếp theo của quy trình tuyển quân, đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Các thành viên của Hội đồng NVQS huyện, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn, các đơn vị tăng cường phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, thường xuyên bám nắm địa bàn được phân công phụ trách, nắm tâm tư, hoàn cảnh của từng thanh niên và gia đình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ của công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; hoàn thiện hồ sơ nhập ngũ của công dân theo đúng quy định; quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với gia đình, công dân nhập ngũ, chế độ hậu phương quân đội; tổ chức gặp mặt, động viên công dân trước khi lên đường nhập ngũ; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024 đảm bảo an toàn, chu đáo.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)