Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban các xã, thị trấn

Ngày 16/9, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức họp giao ban với các xã, thị trấn về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2022. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Trong 9 tháng, các xã, thị trấn đã tập trung chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Tỉnh, huyện về chủ đề, nhiệm vụ công tác năm, đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Các xã đã chỉ đạo, triển khai tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội CCB, Đại hội Đoàn thanh niên xã nhiệm kỳ 2022 – 2027; thực hiện sắp xếp giảm 6/76 thôn, bản; thành lập 2 Chi bộ ngoài Nhà nước trực thuộc Đảng bộ xã. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tăng cường. Công tác dân vận được quan tâm. Hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội được nâng lên. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính quyền; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch. Về tình hình sản xuất, các xã, thị trấn đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất; chủ động phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vận nuôi; thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tập trung hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tiếp tục được tăng cường, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu ý kiến, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2022. Đồng thời, đóng góp ý kiến về một số nội dung liên quan đến công tác phát triển đảng viên; phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trong thời gian tới, các xã, thị trấn cần tiếp tục tập trung bám sát vào Nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh, huyện, của xã về nhiệm vụ công tác năm và các thông báo kết luận của Ban Thường vụ huyện ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy các xã, thị trấn; kiểm đếm, đánh giá, làm rõ khối lượng cần thực hiện và giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Chỉ đạo tập trung xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của cấp trên; chỉ đạo các chi bộ hoàn thành việc xây dựng các quy chế, quy định, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy, đảng viên; quan tâm phát triển đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng các thông báo kết luận, chỉ đạo cấp ủy sau kiểm tra, giám sát; mở rộng dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội. Quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển thủy sản, trồng rừng gỗ lớn; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh. Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đảm bảo an sinh xã hội; quan tâm công tác giảm nghèo. Giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)