Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban các xã, thị trấn

Ngày 22/3, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức họp giao ban với các xã, thị trấn về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Trong quý I, các xã, thị trấn đã tập trung chỉ đạo, quán triệt, ban hành Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của tỉnh, huyện về chủ đề, nhiệm vụ công tác năm, đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Các cấp ủy đã chỉ đạo, giám sát các chi bộ trực thuộc duy trì tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề theo quy định; tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình rà soát bổ sung Quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 (2021 – 2026), nhiệm kỳ 2025 – 2030 (2026 – 2031). 9/9 xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Ủy ban MTTQ cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024 – 2029; 2/9 xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN nhiệm kỳ 2024 – 2029. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác dân vận của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội được triển khai hiệu quả. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính quyền; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Về phát triển kinh tế – xã hội, các xã, thị trấn đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách; hoàn thành và triển khai quy hoạch chung các xã, thị trấn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất; chủ động phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vận nuôi; triển khai trồng rừng gỗ lớn, trồng cây ăn quả tập trung, phát triển sản phẩm OCOP; thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tập trung hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tiếp tục được tăng cường, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trong thời gian tới, các xã, thị trấn cần tập trung kiểm đếm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I; trên cơ sở đó chỉ rõ những nội dung đã đạt được, những nội dung chưa đạt mục tiêu để có giải pháp thực hiện. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt chính trị tư tưởng. Xây dựng các mô hình cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; triển khai cụ thể hóa Kế hoạch số 370-KH/HU ngày 28/12/2023 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh về “xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững”; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm phát triển đảng viên. Tăng cường công tác quản lí Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả; thường xuyên giám sát, theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của các công trình, thiết chế đã được đầu tư trên địa bàn huyện. Về phát triển kinh tế, tập trung đẩy mạnh các mô hình phát triển sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, sản xuất theo hướng VietGap, hình thành các vùng sản xuất tập trung; triển khai hiệu quả Đề án trồng cây ăn quả, trồng rừng gỗ lớn; hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân với mục tiêu tăng diện tích, tăng sản lượng, tăng giá trị; hoàn thành giao khu vực biển; phát triển du lịch cộng đồng, trải nghiệm; quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển sản phẩm OCOP; tăng cường phối hợp đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn. Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội gắn, xây dựng nông thôn mới gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Quan tâm công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh. Giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)