Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức các đơn vị sự nghiệp tự chủ thuộc UBND huyện năm 2023

Ngày 22/3/2024, Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp tự chủ thuộc UBND huyện năm 2023 đã tổ chức khai mạc kỳ kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch đến dự và chỉ đạo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng cho biết, để chuẩn bị tổ chức tốt nhất Kỳ kiểm tra sát hạch này, Hội đồng Kiểm tra sát, hạch tiếp nhận viên chức đã triển khai tổ chức thực hiện các nội dung, phần việc chuẩn bị theo đúng quy định, quy chế; hướng dẫn các đơn vị thuộc UBND huyện triển khai các công việc tổ chức, hoàn thiện hồ sơ thủ tục… Theo danh sách đăng ký, Hội đồng đã tổ chức rà soát quyết định được danh sách 8 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch đợt này, thuộc các đơn vị sự nghiệp tự chủ gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Ban Quản lý Chợ, Trung tâm Thủy lợi, giao thông và môi trường.

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nêu rõ, trước yêu cầu, nhiệm vụ, công việc tại các đơn vị sự nghiệp tự chủ thuộc UBND huyện hiện nay, Hội đồng mong muốn các thí sinh tự tin làm bài kiểm tra sát hạch đạt kết quả tốt nhất, cần chú trọng đầu tư thời gian, trí tuệ cho phần nội dung thi về kiến thức kỹ năng thực tế gắn với vị trí lĩnh vực tham gia thi.

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh đã bước vào kỳ sát hạch theo hình thức thi vấn đáp

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh đã bước vào kỳ sát hạch theo hình thức thi vấn đáp, với nội dung thi kiến thức chung về Luật viên chức, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hiểu biết về pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực tham gia dự tuyển.

Quốc Nghị