Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy duyệt Chương trình công tác của Cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2024.

Chiều ngày 11/1, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị duyệt Chương trình công tác của Cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2024. Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2024, Khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện sẽ tập trung tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20 – NQ/TU, ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 16 – NQ/HU, ngày 10/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2024 của huyện “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; chất lượng giáo dục đào tạo; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”; các phong trào thi đua yêu nước và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 17 – NQ/TU ngày 5/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  về “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới”, nhất là công tác dân vận chính quyền theo hướng thiết thực, cụ thể, sáng tạo, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố và nhân lên niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt phương trâm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; dân giám sát, dân thụ hưởng” tuyên truyền, biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, vượt khó vươn lên gắn với cụ thể hóa Đề án “Đổi mới phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 18 – CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; chăm lo phát triển hội viên; đoàn viên, tạo nguồn phát triển Đảng viên và xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh. Tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam, Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp huyện Đầm Hà, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện với UBND huyện. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng thông tin, tạo dư luận xã hội tích cực để người dân đồng thuận, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo Đoàn Thanh niên huyện báo cáo Chương trình công tác của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội năm 2024

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội bám sát chỉ đạo của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh và chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, bám sát chủ đề công tác năm của huyện “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; chất lượng giáo dục đào tạo; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh” xây dựng Chương trình công tác phù hợp với thực tế, theo hướng rõ mô hình, rõ việc; MTTQ và các đoàn thể từ huyện tới xã mỗi đơn vị có ít nhất một mô hình cụ thể, có sức sống, mang lại hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội, tập trung vào khai thác tiềm năng thế mạnh của từng địa phương để xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, trồng cây ăn quả, các mô hình cây, con mới, liên kết trong sản xuất góp phần nâng cao thu nhập cho người dân; quan tâm đến công tác phát triển đảng, phát triển hội viên; triển khai có hiệu quả nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH huyện; tăng cường tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, duy trì Ngày chủ nhật xanh; duy trì và nâng chất tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ và Đại hội Hội LHTN các cấp trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2024 -2024.

                                                Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)