Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về nội dung quan trọng

Ngày 9/8, Thường trực Huyện ủy đã họp giao ban công tác tuần để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về tiến độ triển khai thực hiện Đề án phát triển vùng cây ăn quả tập trung trên địa bàn huyện Đầm Hà đến năm 2030 theo Quyết định số 3304/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, ngày sau khi Đề án được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện đã ban hành kế hoạch (số 39/KH-UBND ngày 22/2/2023) với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn, đảm bảo tính đồng bộ, khoa học, hiệu quả; phân công thực hiện nhiệm vụ cho từng đơn vị chuyên môn để triển khai thực hiện. Trong năm 2023, huyện triển khai 4 mô hình thí điểm trồng 4 loại cây: Na, bưởi, chanh leo, mít, lần lượt tại các xã Tân Bình, Đại Bình, Đầm Hà, Quảng Lâm, tổng diện tích 3ha/xã. Đến nay, đối với mô hình trồng chanh leo đã có 1 hộ dân đề xuất và cam kết thực hiện từ tháng 10/2023; đồng thời huyện đang phối hợp triển khai trồng đại trà mở rộng có liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm. Đối với mô hình trồng bưởi, có 13 hộ dân tham gia. UBND xã đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp tổ chức họp dân thống nhất lựa chọn về giống; triển khai tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm cho hộ dân tham gia mô hình; triển khai trồng trong tháng 9/2023. Đối với mô hình cây Na đã có 3 hộ đăng ký tham gia thực hiện mô hình với tổng diện tích 1,2 ha; 2 ha do Trung tâm khuyến nông tỉnh thực hiện. Đối với mô hình trồng Mít, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các xã triển khai để lựa chọn diện tích và các hộ có nhu cầu thực hiện.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: UBND huyện tiếp tục chỉ đạo rà soát nhiệm vụ năm 2023 để  đánh giá, xác định rõ tiến độ, có phân công thực hiện cụ thể triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch. Tăng cường công tác phối hợp giữa Phòng NN&PTNT, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, phòng Tài nguyên & môi trường, Hội Nông dân, các xã đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Trong đó, Hội Nông dân chủ động rà soát, tuyên truyền vận động hội viên tham gia trồng cây ăn quả. UBND huyện chỉ đạo rà soát lại những nội dung đã được cấp ủy cho ý kiến chỉ đạo liên quan đến diện tích đất sau tràn xả lũ, đất 5%, đất bỏ hoang, sử dụng không đúng mục đích, đất sau giải phóng mặt bằng; thường xuyên đánh giá, kiểm đếm trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về báo cáo xin chủ trương về việc xem xét trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên theo Kết luận thanh tra số 383/KL-UBND huyện ngày 28/7/2022; Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy và cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025; Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Quy định 12-QĐ/HU ngày 21/12/2022 của Huyện ủy Đẩm Hà về “phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Kế hoạch thực hiện Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh tại hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền theo đề nghị của UBND huyện; Chủ trương điều chỉnh đối tượng hỗ trợ xây mới nhà ở bằng nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Ninh; Bổ sung giải thưởng cho cuộc thi tìm hiểu Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển; công tác tổ chức – cán bộ và nhiệm vụ công tác tuần.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)