Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 29/3, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban để nghe và cho ý kiến về tiến độ, cách thức, dự thảo đề án trồng cây ăn quả tập trung trên địa bàn huyện và một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại hội nghị, lãnh đạo phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện báo cáo về tiến độ, dự thảo Đề án trồng cây ăn quả tập trung trên địa bàn huyện. Theo đó, hiện nay diện tích cây ăn quả của huyện Đầm Hà là 174 ha. Sản lượng năm 2020 ước đạt 1.847 tấn. So với năm 2016 diện tích trồng cây ăn quả tăng 68,3%; sản lượng tăng 125,5%. Phân bổ cây ăn quả tập trung lớn chủ yếu tại các xã: Dực Yên, Tân Bình và Quảng Tân. Trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng cây ăn quả tập trung cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Năm 2020, giá trị sản xuất cây ăn quả tính theo giá hiện hành ước đạt 36.940 triệu đồng, chiếm 16,7% tổng giá trị sản xuất của ngành trồng trọt, chiếm 72% giá trị cây lâu năm. Công tác quản lý nhà nước trong phát triển cây ăn quả được quan tâm. Tuy nhiên, diện tích sản xuất cây ăn quả manh mún, nhỏ lẻ, phân tán; chuyển dịch cơ cấu cây trồng chủ yếu do tự phát. Cây ăn quả được trồng phổ biến trong vườn của nông hộ tiềm ẩn nhiều yếu tố kém bền vững. Độ tuổi, chất lượng giống cây ăn quả không đồng đều. Hình thức, mẫu mã, chất lượng sản phẩm quả chưa cao, không ổn định. Diện tích trồng cây ăn quả được cấp có thẩm quyền công nhận áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt hoặc áp dụng các tiêu chuẩn tương tự trong sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ thấp (chiếm 0,3%) trong tổng diện tích trồng cây ăn quả toàn huyện. Việc thiết lập mối liên kết tiêu thụ sản phẩm quả thông qua hợp đồng với các doanh nghiệphợp tác còn nhiều hạn chế; các kênh tiêu thụ chủ yếu thông qua tư thương; mạng lưới tiêu thụ sản phẩm quả của huyện còn mang tính tự phát, hệ thống vận chuyển xử lý, phân loại, đóng gói, tiêu thụ và tiếp thị mở rộng thị trường còn nhiều hạn chế. Định hướng phát triển vùng trồng cây ăn quả tập trung trên địa bàn huyện đến năm 2030 xác định mục tiêu: Phát triển cây ăn quả theo hướng chuyên canh, gắn kết chặt chẽ sản xuất với công nghiệp bảo quản, chế biến và thị trường tiêu thụ; Ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến; Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất, nước, nhân lực; thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, tăng thu nhập cho người trồng cây ăn quả và góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế của huyện. Hình thành các vùng sản xuất quả tập trung, ứng dụng công nghệ cao; Áp dụng quy trình thực hành sản xuất theo quy trình VietGAP hoặc áp dụng các tiêu chuẩn tương tự trong sản xuất nông nghiệp; Sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến quả và xuất khẩu quả cho các thị trường khó, dễ tính. Khuyến khích trồng một số loại cây ăn quả mới phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện mang lại hiệu quả kinh tế cao; xây dựng vườn ươm giống, chợ giống cây trồng, chợ đầu mối cung ứng giống cây, xây dựng nhà máy chế biến quả và các cơ sở sơ chế, bảo quản quả đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn xuất khẩu.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến về một số nội dung liên quan đến đinh hướng phát triển, lựa chọn giống cây trồng, kinh phí, tập huấn, đào tạo chuyển giao khoa học kỹ thuật; đánh giá, so sánh làm rõ hơn hiệu quả của đề án, cơ chế, chính sách, các giải pháp triển khai thực hiện.v.v.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện tiếp tục phối hợp với thành viên các tổ Đề án và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, phân loại các loại đất; bổ sung số liệu liên quan đến thực trạng, xác định lộ trình cụ thể; bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án ở mức cao hơn, bổ sung tích hợp quy hoạch trên cơ sở nguồn lực mới để triển khai thực hiện.

Tại hội nghị, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về điều chỉnh xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 và công tác tổ chức, cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)