Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 30/8, Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã chủ trì buổi làm việc để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về rà soát, triển khai Kế hoạch số 189-KH/HU ngày 26/8/2022 của Huyện ủy Đầm Hà về thực hiện thông báo số 16-TB/TW ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH TW khóa XII. Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 197-KH/TU ngày 18/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện thông báo số 16 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thông báo Kết luận số 16 của Bộ chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH TW khóa XII; chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại mô hình hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc khối chính quyền; đánh giá, sơ kết, tổng kết các mô hình thí điểm tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến về nội dung, phương án, quy trình, tiến độ nhằm triển khai thực hiện kế hoạch hiệu quả, theo đúng quy định.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ tham mưu xây dựng báo cáo, phương án tổng thể. Trong đó, bổ sung  đánh giá đặc điểm tình hình; đánh giá thực trạng, biên chế khối Đảng, Chính quyền; đánh giá thực trạng về kết quả thực hiện nhiệm vụ, cơ sở vật chất; phương án sắp xếp; tổ chức thực hiện; phân tích các căn cứ và đề xuất, kiến nghị.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)