Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 10/5, Thường trực Huyện ủy đã họp giao ban để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, thị trấn.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về tình hình triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ và bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025. Theo đó, huyện đã tập trung chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở, các xã, thị trấn triển khai công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố đảm bảo tiến độ. Đảng ủy các xã, thị trấn, các Đảng bộ cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch; chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ xây dựng đề án nhân sự, xây dựng văn kiện; thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đến nay, 70/70 thôn, bản, khu phố đã hoàn thành dự kiến nhân sự. Trong đó tỷ lệ người tái cử là 87,1%; người ứng cử lần đầu là 12,9%. Các xã, thị trấn đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm tình hình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; triển khai rà soát cơ sở vật chất, nguồn kinh phí; đẩy mạnh các phong trào thi đua tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã tham gia ý kiến về phương án nhân sự, một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Các xã, thị trấn, các Đảng bộ cơ sở cần tiếp tục tập trung bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để triển khai thực hiện đảm bảo tính thực tiễn và phát huy hiệu quả. Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân. Đối với hoạt động giám sát, thống nhất thực hiện 3 đợt giám sát trước, trong và sau bầu cử. Các Đảng bộ cơ sở có chi bộ trực thuộc tập trung xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội và chỉ đạo thực hiện. Các xã, thị trấn tập trung rà soát kỹ phương án nhân sự theo hướng dẫn. Tập trung rà soát địa điểm, điều kiện phục vụ bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan, trang trí khánh tiết, tính toán nguồn kinh phí; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo; thường xuyên kiểm đếm, đôn đốc thực hiện đảm bảo tiến độ. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ nắm chắc các địa bàn, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến đến các xã, thị trấn

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát về quản lý tài sản công trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 – 2020 và công tác tổ chức cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời