Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với huyện Đầm Hà

Sáng ngày 9/5/2022, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Đức Thành – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Đầm Hà về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ. Dự và làm việc với đoàn có Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các cơ quan liên quan.

Theo báo cáo, Huyện ủy, BTV Huyện ủy luôn nghiêm túc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trong đó có công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình hàng năm và nhiệm kỳ; đã và đang triển khai thực hiện được 5 cuộc kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác cán bộ theo thẩm quyền; đã chỉ đạo tăng cường giám sát thường xuyên thông qua việc triển khai thực hiện các bước, các khâu trong công tác cán bộ… Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm theo chỉ đạo của TW, của tỉnh, trong đó đã quan tâm kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ. Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy đã ban hành Quy chế làm việc, trong đó quy định trách nhiệm của Huyện ủy, BTV Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát; ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH, BTV Huyện ủy… Đã tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, sau khi tỉnh ban hành chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc

Chú trọng triển khai thực hiện các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, Huyện ủy, BTV Huyện ủy đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ thông qua nhiều hình thức như thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những sai sót… Tập trung chỉ đạo rà soát, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác cán bộ theo chỉ đạo của Tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trường đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Thành – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,  Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả của huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị huyện Đầm Hà cần phân tích làm rõ hơn những hạn chế, tồn tại cũng như nguyên nhân của  những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra để đưa ra được những phương hướng khắc phục cụ thể; tiếp tục cho rà soát lại chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm; rà soát lại đối với nội dung bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong công tác cán bộ để đảm bảo thực hiện theo quy định. Đồng thời, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,  Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị huyện Đầm Hà trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tham gia trao đổi của các thành viên trong đoàn giám sát tại buổi làm việc để bổ sung hoàn chỉnh báo cáo của huyện đảm bảo theo đúng hướng dẫn.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH