Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về Báo cáo Chính trị và công tác chuẩn bị Đại hội Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

Sáng ngày 31/5, Thường trực Huyện ủy đã họp và duyệt nội dung báo cáo Đại hội Hội chữ thập đỏ (CTĐ) và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đầm Hà lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe lãnh đạo Hội CTĐ và Hội LHPN huyện trình bày báo cáo văn kiện và nội dung chương trình Đại hội, tóm tắt kết quả nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tham gia ý kiến

Sau khi nghe trình bày báo cáo về quá trình chuẩn bị nội dung Đại hội, các đại biểu đã nghiên cứu, trao đổi và tham gia ý kiến về một số nội dung quan trọng như: bố cục, tên chương trình, chủ đề Đại hội, các nội dung tham luận, văn kiện, dự thảo báo cáo, đề án nhân sự, công tác tuyên truyền, maket trang trí, kịch bản Đại hội, đánh giá những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2016 – 2021 những tồn tại, nguyên nhân chủ quan, khách quan và những mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của của nhiệm kỳ 2021 – 2026 v.v..

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – TUV, Bí thư Huyện uỷ kết luận tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – TUV, Bí thư Huyện ủy đã hướng dẫn và bổ sung về bố cục tổ chức chương trình; yêu cầu Hội CTĐ và Hội LHPN huyện tập trung rà soát, hoàn thiện báo cáo, làm rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan, bài học kinh nghiệm riêng, các giải pháp có tính đột phá, có sự kết hợp vai trò tích cực của cá nhân, xây dựng các hình ảnh điển hình, khuyến khích tham luận về các mô hình điển hình, thông qua các nội quy quy chế đại hội và tuân thủ các phương pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19. Trên cơ sở đó, các tổ chức Hội cần tiếp thu và có sự điều chỉnh, bổ sung sau khi đã được Ban thường trực Huyện ủy nhận xét và cho ý kiến. Đồng chí đề nghị Ban tuyên giáo Huyện uỷ duyệt maket Đại hội, phóng sự, bức trướng thống nhất với đề nghị của 2 tổ chức. Giao Ban dân vận Huyện ủy phối hợp duyệt chương trình, thống nhất và điều chỉnh chương trình. Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện giúp thẩm định đề án nhân sự. Uỷ ban mặt trận Tổ quốc huyện tham mưu góp ý chương trình Đại hội, nội dung văn kiện, kịch bản Đại hội, hỗ trợ hoàn thiện chương trình để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Kim Liên (Trung tâm TT&VH)