Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy cho ý kiến vào Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 16 – NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ công tác của các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy năm 2024.

Ngày 18/1, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức cuộc họp để cho ý kiến vào Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 16 – NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ công tác của các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy năm 2024. Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy đã nghe lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy đã báo cáo Chương trình công tác năm 2024. Trong đó trọng tâm là đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin tuyên truyền; nâng cao chất lượng công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới công tác vận động quần chúng. Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy đã báo cáo về các nhiệm vụ chung của cả năm, các nhiệm vụ cụ thể của từng tháng và từng quý, các  giải pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2024.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy chủ động bám sát Nghị quyết của Huyện ủy, Chương trình công tác của các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, chủ để công tác năm của huyện “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; chất lượng giáo dục – đào tạo; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh” để xây dựng chương trình công tác năm cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị; Rà soát nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị theo từng tháng, từng quý.  Đối với Ban Tuyên giáo cần quan tâm đến công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của các cấp; công tác sơ, tổng kết các Nghị quyết. Đối với Ban Dân vận tập trung nắm tình hình cơ sở, phát huy hiệu quả, nhân rộng các mô hình, phong trào dân vận khéo; tăng cường giám sát phản biện xã hội. Đối với chương trình công tác của Ban Tổ chức Huyện ủy cần tập trung tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy mở lớp sơ cấp LLCT trong quý II/2024. Văn Phòng Huyện ủy cần quan tâm đến chất lượng thông tin, báo cáo, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, lựa chọn nội dung và xác định đối tượng kiểm tra phù hợp; quan tâm đến chất lượng các kết luận của các cuộc kiểm tra, giám sát và việc đôn đốc thực hiện kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát. Các cơ quan, đơn vị, tăng cường công tác phối hợp để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2024 đạt kết quả cao nhất.

                                                          Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)