Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy cho ý kiến vào các nội dung quan trọng

Ngày 8/3, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban để cho ý kiến vào báo cáo làm việc với đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành  Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; chuẩn bị các nội dung làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 657 – KL/TU ngày 29/3/2020; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Nghị quyết số 02 – NQ/TU ngày 2/12/2020 của Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đại biểu tham gia ý kiến

Các đại biểu đã nghiên cứu, đánh giá, phân tích sâu, làm rõ hơn về những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, công tác phòng dịch covid -19; kết quả phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, làm rõ hơn về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của huyện trên từng lĩnh vực cụ thể…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát lại toàn bộ nội dung, cần đánh giá sâu kết quả trên các mặt công tác, thể hiện được những khó khăn, thuận lợi, kết quả nổi bật, tiềm năng thế mạnh riêng có của Đầm Hà. Báo cáo cần có tính khái quát, bổ sung thêm số liệu minh chứng cụ thể, thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, sự vào cuộc tích cực của người dân đối với từng lĩnh vực, nhiệm vụ. Bên cạnh những kết quả đạt được cần làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, các đề xuất, kiến nghị; giải pháp chỉ đạo cụ thể trong năm 2021.

                                                 Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)