Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy cho ý kiến một số nội dung

Chiều ngày 4/7/2022, Thường trực Huyện ủy đã họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công và cổng thông tin điện tử huyện; kết quả thực hiện KH chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 và kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân sau khi thực hiện NQ của HĐND tỉnh về sắp xếp thôn, bản, khu phố. Theo đó, hiện nay tại Trung tâm HCCC đã 365 thủ tục trên các lĩnh vực được đưa vào giải quyết, giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3,4 đạt 100%; triển khai thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức không dùng tiền mặt và sử dụng biên lai điện tử… Để nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay Trung tâm HCC đề xuất huyện bố trí nguồn kinh phí trang sắm thêm cho Trung tâm 1 số thiết bị để phục vụ cho số hóa hồ sơ, bổ sung thêm nguồn nhân lực để đủ số lượng theo chỉ tiêu tỉnh giao. Thực hiện KH chuyển đổi số, đến nay 9/9 xã, thị trấn đã thành lập BCĐ chuyển đổi số; các xã, thị trấn triển khai thành lập Tổ CNSCĐ tại các thôn, bản, khu phố; các trường học trên địa bàn huyện từng bước đưa công tác giảng dạy và học trên môi trường số trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục; tăng cường thông tin tuyên truyền về KH, chương trình chuyển đổi số toàn diện của tỉnh và huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng; về phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận các nội dung

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị Trung tâm HCC huyện tiếp tục tập trung thực hiện tốt việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, triển khai dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt việc giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3,4; việc số hóa hồ sơ; MTTQ và Tổ CNSCĐ cần tích cực vào cuộc để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính qua môi trường mạng. Đối với Trung tâm TT&VH huyện cần tiếp tục tham mưu để nâng cao chất lượng của Cổng thông tin điện tử, rà soát lại các chuyên mục để có bổ sung các nội dung theo quy định của tỉnh; cần tham mưu đề xuất phương án thành lập trang thông tin điện tử của huyện; thiết lập các mục thật sự cần thiết, thường xuyên cập nhật các văn bản mới để phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện; cần đăng tải các nội dung phù hợp, đưa các nội dung người dân và doanh nghiệp quan tâm lên cổng thông tin. Đối với KH chuyển đổi số, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cán bộ, CCVC các cơ quan đơn vị phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các nội dung của KH này; UBND huyện chỉ đạo đưa các dịch vụ thiết yếu không dùng thanh toán bằng tiền mặt vào triển khai thực hiện theo quy định; các doanh nghiệp khi giao dịch phải sử dụng chữ ký số, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện chuyển đổi số; tập trung thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp đã đề ra trong KH chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn huyện.

Quốc Nghị