Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực HĐND huyện thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm.

Ngày 11/11, Thường trực HĐND huyện tổ chức họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019) của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016- 2021. Đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Theo dự kiến, kỳ họp thứ 11 của HĐND huyện sẽ diễn ra từ ngày 19- 20/12/2019. Kỳ họp sẽ thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9 HĐND huyện; Báo cáo về các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện đã được Thường trực HĐND huyện thống nhất với UBND huyện để triển khai giữa 02 kỳ họp HĐND huyện; Báo cáo tổng hợp các kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khoá IV; Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện về công tác cho vay vốn ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn huyện Đầm Hà. Tờ trình về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác.

Để phục vụ cho kỳ họp, bên cạnh việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và thẩm tra các nội dung trình, công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện được Thường trực HĐND huyện chủ trương triển khai từ ngày 25/11 đến ngày 04/12/2019. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện cũng phân công rõ trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân trong việc chuẩn bị nội dung cho kỳ họp…

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đều thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm năm 2019 của HĐND huyện, đồng thời tham gia vào việc chuẩn bị nội dung của một số dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết tại kỳ họp này…

Đồng chí Vũ Văn Phú – Chủ tịch HĐND huyện kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn thiện báo cáo trình tại kỳ họp để chuyển đến đại biểu nghiên cứu và các Ban HĐND huyện thẩm tra theo quy định của Luật. Đối với các tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến các chủ trương lớn của huyện, UBND huyện báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trước khi trình kỳ họp HĐND huyện. Các Ban HĐND huyện chủ động tiếp cận sớm dự thảo các hồ sơ, tài liệu trình kỳ họp gắn với khảo sát thực tế để tham gia ngay trong quá trình xây dựng Nghị quyết HĐND huyện nhằm đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện nhằm phát huy hiệu quả ngay sau khi Nghị quyết được ban hành.

Minh Hải (Trung tâm TT&VH)