Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực HĐND huyện làm việc với Đảng ủy xã Quảng An

Sáng ngày 29/7/2022, Thường trực HĐND huyện đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Quảng An về kết quả rà soát công tác xây dựng NTM theo tiêu chí giai đoạn 2021-2025 và  kết quả thực hiện Kết luận số 509-KL/HU ngày 18/3/2022 của BTV Huyện ủy tại buổi làm việc với xã Quảng An. Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc.

Theo đó, trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM xã Quảng An luôn nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo, tạo điều kiện của Huyện ủy, HDDND, UBND huyện và sự hỗ trợ, giúp đỡ của các phòng, ban chuyên môn của huyện từ đó đã đạt được một số kết quả bước đầu. Qua rà soát, đánh giá theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM năm 2022 đến ngày 15/7/2022 xã Quảng An đã đạt 12/19 tiêu chí và 50/57 chỉ tiêu, trong đó còn 7 tiêu chí và chỉ tiêu chưa đạt gồm các tiêu chí về quy hoạch, y tế, giao thông, hộ nghèo, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, môi trường…

Thực hiện Kết luận số 509-KL/HU ngày 18/3/2022 của BTV Huyện ủy tại buổi làm việc với xã, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác, trong đó: Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được xã tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, trú trọng công tác tiêm phòng; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo, công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên được tăng cường; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đoàn thể nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu cử trưởng thôn, đại hội chi bộ thôn nhiệm kỳ 2022-2025 theo quy định; tập trung thực hiện tốt phát triển KT-XH, xây dựng NTM, đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

Tại buổi làm việc, các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện đã tập trung thảo luận, tham gia góp ý, hướng dẫn xã Quảng An các nội dung liên quan đến việc đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng NTM, tài nguyên môi trường, giảm nghèo, thu nhập bình quân đầu người…, đưa ra các giải pháp để giúp xã tháo gỡ khó khăn trong việc hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.

Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện đề nghị xã Quảng An cần tập trung nghiên cứu các Quy định mới về xây dựng NTM của các bộ, ngành TW và các văn bản, hướng dẫn liên quan để có định hình đối với công tác xây dựng NTM của xã trong thời gian tới; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, quan tâm tuyên truyền, đẩy mạnh công tác tiêm chủng cho người dân đủ điều kiện tiêm; tập trung cho công tác vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, công tác giảm nghèo, ăn ở hợp vệ sinh của người dân; tập trung phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất, tích cực vận động nhân dân trồng rừng gỗ lớn; rà soát để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức trong công tác xây dựng NTM; cần xây dựng KH cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong xây dựng NTM; tăng cường đảm bảo an sinh xã hội, anh ninh trật tự trên địa bàn xã.

Quốc Nghị