Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn quý II năm 2022

Chiều ngày 29/7/2022, tại thị trấn Đầm Hà, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn quý II năm 2022. Đồng chí Đào Biên Thùy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND huyện đã thông qua báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng năm 2022; báo cáo rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa V và HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND đã bám sát Chương trình công tác, giám sát đã xây dựng để tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền; tập trung đôn đốc, giám sát UBND huyện và các cơ quan chuyên môn trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, do đó việc triển khai thực hiện phát triển kinh tế – xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm được đảm bảo thực hiện theo Nghị quyết; thực hiện tốt chức năng giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề theo Nghị quyết đã ban hành, đặc biệt là tổ chức 02 cuộc khảo sát đột xuất theo ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân qua đó đã đề xuất, kiến nghị giải pháp để giải quyết các kiến nghị chính đáng, được nhân dân nghi nhận và đánh gia cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu trước cử tri và nhân dân; khảo sát 01 cuộc theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, thực hiện nghiêm việc tiếp dân vào ngày 01 và 15 hàng tháng; các cuộc họp định kỳ, giao ban được duy trì theo quy định, từ đó đã từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện.

Thường trực HĐND các xã, thị trấn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những nội dung như: Hoạt động giám sát của HĐND các cấp; công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư; hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND thường lệ; nâng cao chất lượng các kỳ họp…

Đồng chí Đào Biên Thùy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Biên Thùy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: HĐND các xã, thị trấn cần tập trung cho việc triển khai các NQ của HĐND các cấp theo đúng quy định của luật; tăng cường công tác giám sát thường xuyên. Các tổ Đại biểu HĐND huyện tập trung phát huy vai trò, chức năng theo quy định; đề nghị UBND huyện tiếp tục tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; MTTQ huyện tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo các thành viên, tổ chức thành viên thực hiện tốt, phát huy vai trò trong phối hợp với chính quyền trong việc vận động thực hiện các NQ của HĐND các cấp, phát huy chức năng giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt là giám sát thường xuyên, phối hợp tốt trong tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND các cấp. HĐND các xã, thị trấn quan tâm chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm theo đúng quy định của luật.

Quốc Nghị