Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực HĐND huyện làm việc với Ban Kinh tế – Xã hội về kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.

Chiều ngày 16/3, Thường trực HĐND huyện đã có buổi làm việc với Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện về kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023. Đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì.

Trong quý I năm 2023, Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện đã xây dựng và triển khai Chương trình công tác, chương trình giám sát của Ban năm 2023. Tổ chức tuyên truyền việc triển khai thực hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa V. Khảo sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 và những kiến nghị theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện. Qua khảo sát cho thấy các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết. UBND huyện đã ban hành văn bản giao các ngành giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri, đã có 2 đơn vị gửi báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Tổ chức khảo sát, nắm tình hình triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tình hình sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua khảo sát cho thấy công tác chuẩn bị cho Nhân dân vui Tết, đón Xuân được các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở quan tâm chuẩn bị chu đáo. Thực hiện chi trả quà tết cho người có công, thân nhân, các đối tượng bảo trợ xã hội, thực hiện chi trả cho các đối tượng thuộc diện thụ hưởng đảm bảo đúng đủ, kịp thời. Các mặt hàng Tết phục vụ nhân dân được đảm bảo. Các hoạt động văn hóa – TDTT được diễn ra sôi nổi thu hút đông đảo Nhân dân tham gia; an ninh trật tự, an toàn xã hội được duy trì ổn định. Nhân dân đã chuẩn bị tốt công tác làm đất, giống để xuống giống cho kịp thời vụ, nguồn nước được đảm bảo cho công tác sản xuất, gieo trồng. Triển khai khảo sát các dự án, công trình phục vụ công tác thẩm tra trình kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa V. Chuẩn bị các nội dung theo lĩnh vực, thẩm quyền và theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban hành Quyết định, kế hoạch, đề cương cuộc giám sát chuyên đề của Ban: Giám sát công tác mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị dạy và học tại các trường học công lập trên địa bàn huyện Đầm Hà, giai đoạn 2017-2022”. Duy trì hoạt động tiếp công dân và theo dõi, giám sát việc giải quyết đơn thư hàng tháng tại nơi ứng cử của các thành viên trong Ban. Tham dự Hội nghị lấy ý kiến nhân dân tham gia vào Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa bàn các xã, thị trấn nơi các thành viên Ban ứng cử.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện trong quý I. Đồng chí  đề nghị quý II, Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện cần bám sát Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND; Nghị định số 504/UBTVQH  ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023; Tăng cường công tác giám sát, khảo sát thường xuyên, đặc biệt là giám sát liên quan đến nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công; rà soát lại toàn bộ các Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, đánh giá hiệu quả sau đầu tư; tập trung khảo sát các lĩnh vực đầu tư cho giáo dục đào tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Căn cứ vào Chương trình công tác năm của Thường trực HĐND, của Ban Kinh tế – Xã hội, chủ động phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung cho tổ chức các Kỳ họp thường lệ và kỳ họp chuyên đề năm 2023. Quan tâm nắm bắt thường xuyên quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch chung mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch của xã; công tác giao cho thuê mặt đất, mặt nước, công tác giảm nghèo. Chú trọng tham mưu cho Thường trực HĐND huyện giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo, tăng cường công tác nắm tình hình cử tri và Nhân dân. Tham mưu, phối hợp với MTTQ đổi mới công tác tiếp xúc cử tri; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban, sinh hoạt ban và thực hiện tiếp dân theo quy định. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn theo Nghị quyết số 85 Quốc hội khóa XIII.

                                       Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)