Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị triển khai chương trình phối hợp năm 2023

Chiều ngày 16/3, Liên đoàn Lao động, phòng LĐ TB – XH, Bảo hiểm xã hội huyện Đầm Hà đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình phối hợp năm 2023. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Bình Phượng – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo thực hiện Chương trình phối hợp năm 2022, ba cơ quan bám sát các nội dung, nhiệm vụ đề ra theo Chương trình phối hợp đã ký kết để tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra. Cụ thể như: Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trên địa bàn huyện; Tổ chức các hoạt động đối thoại, tư vấn, tuyên truyền chính sách pháp luật; Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, QCDC của doanh nghiệp, phối hợp giải quyết đơn đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, tranh chấp lao động triển khai giảm nợ lương, BHXH, triển khai nội dung năm 2022 của Đề án “Phát triển quan hệ lao động huyện Đầm Hà giai đoạn 2021 – 2025”, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống CNVCLĐ,… Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, thống nhất biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời đối với các vấn đề mới phát sinh. Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, luật BHXH, QCDC cơ sở đảm bảo đầy đủ, kịp thời; Việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp năm 2022 đã được các cơ quan thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trong việc triển khai chương trình công tác năm của từng cơ quan, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Lao động – Thương binh và xã hội và Liên đoàn lao động huyện tập trung: Phối hợp trong công tác tham mưu đề xuất theo chức năng, nhiệm vụ của 3 cơ quan; Triển khai các chính sách, pháp luật về lao động, BHXH, BHYT, BHTN; Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, công đoàn, BHXH, QCDC của doanh nghiệp; Quan tâm giải quyết đơn kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, tranh chấp lao động, đình công, nợ lương, BHXH; Triển khai Tháng hành động về ATVSLD năm 2023; Báo cáo kết quả triển khai Chương trình phối hợp công tác năm 2023 giữa Phòng Lao động – TB&XH, BHXH và LĐLĐ huyện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Bình Phượng – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp năm 2022, yêu cầu trong năm 2023 cần tiếp tục phát huy và khắc phục những khó khăn đã nêu ra: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, công tác thông tin, tuyên truyền Tháng hành động về ATVSLĐ, Tháng công nhân, Tháng vận động BHXH toàn dân. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATVSLĐ, BHXH, BHYT của các doanh nghiệp. Vận động công nhân, viên chức, người lao động quyên góp, ủng hộ giúp đỡ các đối tượng trợ giúp xã hội, các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Quan tâm tới công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại các doanh nghiệp và BHXH tự nguyện.

                                                                                   Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)