Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực HĐND huyện Đầm Hà rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 17 HĐND huyện và kỳ họp HĐND các xã, thị trấn

Chiều ngày 12/1/2021, Thường trực HĐND huyện Đầm Hà đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa IV và kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021. Dự cuộc họp có đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện. Đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Kỳ họp thứ 17 HĐND huyện diễn ra trong 2 ngày 24-25/12/2020. Tại kỳ họp HĐND huyện đã nghe, nghiên cứu và thảo luận 42 báo cáo, tờ trình và thông qua 10 Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và chương trình, có sự phối hợp chặt chẽ giữa thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban HĐND huyện trong công tác chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp. Công tác tiếp xúc cử tri đã có sự đổi mới, tổ chức lồng ghép cho đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri chung tại 2 cụm xã, thị trấn. Các Ban HĐND huyện đã chủ động tiếp cận sớm các tài liệu ngay từ khi mới soạn thảo và đôn đốc các cơ quan liên quan gửi báo cáo, tài liệu phục vụ kỳ họp để nghiên cứu, thẩm tra theo quy định. Các Ban HĐND huyện đã chủ động nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực tế tại cơ sở và làm việc với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết theo lĩnh vực, thẩm quyền. Chương trình kỳ họp đã được chủ tọa chuẩn bị kỹ lưỡng, công tác điều hành được triển khai khoa học, đảm bảo đúng luật, tạo không khí dân chủ, phát huy trí tuệ của các đại biểu và hoàn thành tốt nội dung theo chương trình kỳ họp đề ra. Chủ tọa kỳ họp đã có nhiều đổi mới, giảm bớt thời gian đọc báo cáo, tăng thời gian thảo luận. Các đại biểu HĐND huyện đã làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, tích cực tham gia phát biểu thảo luận, bổ sung vào các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp. Phiên giải trình đã diễn ra nghiêm túc, đại biểu HĐND huyện đã đề nghị giải trình các nội dung mà cử tri quan tâm. Công tác tuyên truyền được chú trọng, kịp thời đưa tin về diễn biến kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Đối với kỳ họp HĐND xã, thị trấn, đã có chuyển biến tích cực trong công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ kỳ họp. Công tác tiếp xúc cử tri đã triển khai thực hiện tại các thôn, bản, khu phố, các đại biểu đã tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND xã, thị trấn. Chương trình kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, hầu hết các đơn vị đều tổ chức thảo luận theo nhóm tổ trước nên trong thời gian họp chỉ bố trí cho đại biểu phát biểu tại hội trường, sau đó tổng hợp, định hướng để đại biểu nghiên cứu, xem xét trước khi biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Tại cuộc họp rút kinh nghiệm, các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn những kết quả đạt được và những hạn chế cần rút kinh nghiệm để tổ chức thành công các kỳ họp trong thời gian tới.

Đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện ghi nhận kết quả đạt được trong công tác tổ chức kỳ họp thứ 17 HĐND huyện và kỳ họp HĐND xã, thị trấn. Đồng chí nghiêm túc chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và đề nghị trong thời gian tới các tổ đại biểu HĐND tập trung khảo sát, giải quyết các kiến nghị của cử tri; HĐND các xã, thị trấn bố trí thời gian tổ chức kỳ họp một cách hợp lý hơn; các xã, thị trấn cần có Nghị quyết về việc giám sát giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp HĐND; UBND các xã cần quan tâm phối hợp với MTTQ thành lập Ủy ban bầu cử đại biểuQuốc hội, đại biểu HĐND các cấp trong thời gian tới; các xã, thị trấn cần quan tâm nâng cao chất lượng đại biểu HĐND trong khóa tới; UBND huyện quan tâm chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp HĐND huyện; các xã, thị trấn rà soát lại tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp HĐND; MTTQ huyện tiếp tục phối hợp với Thường trực HĐND huyện quan tâm tới hội nghi hiệp thương tại khu dân cư trước kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội,  đại biểu HĐND các cấp sắp tới.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà