Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thực hành “kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ”

Sáng ngày 20/8/2020, tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở đợt 2, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã tổ chức buổi thực hành “kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ” cho các học viên. Đây là một trong những nội dung chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu, đề xuất của các chi bộ tham gia lớp học. Dự buổi thực hành có đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, Ban xây dựng Đảng.

Lớp bồi dưỡng được chia làm 3 tổ, các tổ sẽ thực hành tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề đối với các chi bộ thôn, bản, khu phố theo Hướng dẫn 12 ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức trung ương về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Tại các tổ, học viên là Bí thư chi bộ của các thôn, bản, khu phố sẽ tổ chức điều hành một buổi sinh hoạt thường kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề như vẫn tổ chức tại chi bộ mình theo các bước quy định tại Hướng dẫn 12 ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức trung ương; các học viên sẽ cùng nhau tham gia thảo luận, trao đổi ý kiến về các nội dung, các bước của buổi sinh hoạt thường kỳ và chuyên đề vừa được nghe; chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm trong quá trình tổ chức sinh hoạt thường kỳ và chuyên đề tại tại chi bộ mình để cùng nhau tìm ra một giải pháp, cách thức tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ đạt hiệu quả cao và chất lượng tốt nhất.

Các học viên tổ chức điều hành một buổi sinh hoạt chi bộ

Học viên tham gia thảo luận, trao đổi kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chi bộ tại chi bộ mình

Qua buổi thực hành “kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ”, sẽ giúp cho các học viên là những Bí thư chi bộ và cấp ủy viên tại các chi bộ cơ sở có thêm những kỹ năng, hình thức tổ chức và  điều hành một buổi sinh hoạt chi bộ hiệu quả nhất; nội dung sinh hoạt sẽ đa dang hơn, công tác chuẩn bị và chất lượng trong các buổi sinh hoạt thường kỳ và chuyên đề ngày càng được nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà