Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 21/8, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, BTV Huyện ủy đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo  Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương giai đoạn 2020 – 2025; Nghị quyết của BTV Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 – 2025; báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới cấp huyện, kế hoạch thẩm định của tỉnh và Trung ương, kế hoạch công bố huyện nông thôn mới; kế hoạch tổ chức cá hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác tổ chức, cán bộ.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến về bố cục, nội dung Nghị quyết. Trong đó, làm rõ một số khó khăn, hạn chế; nguyên nhân khách quan, chủ quan; các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy Viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trên cơ sở ý kiến tham gia của các đồng chí Thường vụ, cơ quan thường trực tiếp thu, tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện để sớm ban hành.  Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung rà soát, hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu; xác định các mốc thời gian, lộ trình hoàn thiện hồ sơ. Trong tháng 8 hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao; tập trung chỉ đạo chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; rà soát lại các hộ mẫu, vườn mẫu; thực hiện gắn biển công trình; lựa chọn các tuyến điểm du lịch trải nghiệm gắn với vườn mẫu; thành lập các tổ phụ trách khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)