Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thông tin Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35 – CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 308 – KH/TU , ngày 04/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn nhất từ trước đến nay của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong  huyện. Vì Đảng bộ huyện Đầm Hà là một trong ba đơn vị, ( cùng với Đảng bộ Than Quảng Ninh, Đảng bộ Thành Phố Móng Cái) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh, nhiệm kỳ 2020 -2025. Qua đó, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, xác định Chủ đề Đại hội là: Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo; khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng đời sống nhân dân khá giả, huyện Đầm Hà trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025; Phương châm của Đại hội là: “Đổi mới, Sáng tạo, Đột phá”. Điều đó, thể hiện ý chí quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền huyện; sự mong đợi, kỳ vọng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện về sự phát triển của quê hương Đầm Hà.

*Thời gian, Địa điểm, Chương trình Đại hội.

Đại hội diễn ra trong 02 ngày ( 12 và 13/5/2020), tại Hội trường lớn khu hành chính huyện Đầm Hà. Chương trình nghị sự của Đại hội diễn ra gồm các nội dung cụ thể như sau:

–  Phiên trù bị: Đại hội bắt đầu từ 07 giờ 00”  ngày 12/5/2020, sẽ thực hiện nhiệm vụ bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội; thông qua chương trình, quy chế, nội quy của Đại hội và phổ biến quy chế bầu cử trong Đảng; thông báo chia tổ thảo luận.

– Phiên chính thức: Khai mạc vào lúc 08 giờ 00” ngày 12/5/2020, sẽ thực hiện các nội dung: (1) Diễn văn khai mạc Đại hội. (2) Báo cáo Chính trị.( Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015 -2020. (4). Gợi ý thảo luận và tiến hành thảo luận.(5). Lãnh đạo tỉnh phát biểu.

+) Phiên buổi chiều ngày 12/5/2020, Đại hội thực hiện các nội dung: (1). Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII;Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. (2). Thảo luận tại tổ.

+) Phiên buổi sáng ngày 13/5/2020, Đại hội tiếp tục thực hiện các nội dung: (1)Thảo luận. (2) Bầu cở Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV. (3) Bầu cử chức danh Bí thư huyện ủy khóa XXV. (4) Hội nghị BCH khóa XXV lần thứ nhất.

+) Phiên buổi chiều ngày 13/5/2020, sẽ thực hiện các nội dung: (1) Đoàn chủ tịch Đại hội Báo cáo kết quả hội nghị BCH khóa XXV lần thứ nhất. (2) Bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. (3) BCH Đảng bộ khóa XXV ra mắt. (4) Chia tay các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ khóa XXIV không tái cử khóa XXV. (5) Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, tham gia vào Báo cáo chính trị. (6) Báo cáo dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động của BCH Đảng bộ khóa XXV. (7) Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. (8) Bề mạc Đại hội. Đặc biệt ngay sau khi kết thúc Đại hội, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về Đại hội điểm cấp huyện.

* Thành phần Đại biểu tham dự Đại hội.

– Đại biểu mời:  Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh; Các đồng chí Bí thư Đảng bộ các huyện trong tỉnh. Đại biểu là Mẹ Việt Nam anh hùng, Nguyên lãnh đạo Huyện qua các thời kỳ.

– Đại biểu chính thức: Đảng bộ triệu tập 259 đại biểu chính thức, ( Trong đó, 37 đai biểu đương nhiên, 222 đại biểu do Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở bầu ) là những đảng viên tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của hơn 2000 đảng viên của 35 chi, đảng bộ trong toàn Đảng bộ huyện về dự Đại hội.

* Công tác chuẩn bị cho Đại hội.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ huyện Đầm Hà đã xây dựng kế hoạch số 166 – KH/HU , ngày 08/7/2019 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội cấp cơ sở, ( Tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, Các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy) BCH Đảng bộ huyện đã lựa chọn 02 Đảng bộ ( Đảng bộ xã Tân Bình và Đảng bộ xã Dực Yên) tổ chức Đại hội điểm, sau đó rút kinh nghiệm để triển khai trong toàn huyện.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký dự Đại hội điểm Đảng bộ xã Tân Bình

Để đảm bảo kịp và đúng tiến độ, bước vào Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo kế hoạch đặt ra , ngay từ tháng 7/2019, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với sự chỉ đạo tích cực của Đảng bộ huyện Đầm Hà, các chi, Đảng bộ cơ sở đã tập trung cho công tác chuẩn bị, tính đến ngày 29/4  100% các chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. ( Trong đó: Đại hội 136 chi bộ trực thuộc Đảng bộ đã hoàn thành từ 16/01/202, sớm nhất trong tỉnh; 35 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã hoàn thành từ 29/4/2020). Bên cạnh đó, BCH Đảng bộ huyện đã thành lập 04 tiểu ban giúp việc chuẩn bị Đại hội, gồm: (1) Tiểu ban văn kện, (2) Tiểu ban nhân sự, (3) Tiểu ban Tuyên truyền – Khánh tiết, (4) Tiểu ban tổ chức, phục vụ Đại hội. Ngoài ra , BCH Đảng bộ huyện đã tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội; xây dựng các văn kiện Đại  hội và tổ chức lấy ý kiến vào các dự thảo Văn kiện theo quy định; chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy, chỉ đạo họp tiểu ban văn kiện Đại hội

Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội được thực hiện hết sức chặt chẽ, đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của TW và của Tỉnh ủy; Quy trình các bước giới thiệu, lựa chọn, được đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai và minh bạch. ( Đề án nhân sự BCH, BTV, UBKT và Chủ nhiệm UBKT khóa mới đã thực hiện quy trình tái cử 5 bước theo đúng quy định; thực hiện thẩm tra lịch sử chính trị, đối với những người ứng cử theo quy định).

Thực hiện quy trình 5 bước về nhân sự Đại hội

Công tác Tuyên truyền – Khánh tiết được chỉ đạo triển khai từ cuối năm 2019; thực hiện thông qua các kênh: Báo chí ( TW, tỉnh đều có tin, bài, phóng sự về công tác chuẩn bị cho Đại hội ); Tuyên truyền qua Internet ( Cổng TTĐT của tỉnh, huyện, trên Website, fanpage Đầm Hà Ngày Mới; Zalo, facebook..); tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, các xã, thị trấn…Công tác tuyên truyền đến nay đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội lớn, cán bộ, đảng viên và nhân dân nô nức hướng về Đại Hội.

Công tác chuẩn bị tuyên truyền trực quan

Công tác hậu cần, phục vụ , đã được BCH Đảng bộ huyện chỉ đạo và có phương án chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ Đại hội ( Phương án đảm bảo ANTT, đảm bảo sức khỏe cho Đại biểu, đặc biệt là phương án phòng chống dịch Covid -19. Đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đầm Hà đã sẵn sàng và vững tin bước vào Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Đại Nghĩa –  TTTT&VH Đầm Hà