Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà đẩy mạnh cải cách hành chính

Với mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ tốt nhân dân, huyện Đầm Hà đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trong cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là hoàn thiện thể chế, đơn giản các thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Để thực hiện công tác CCHC hiệu quả, hàng năm, huyện đã chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát CCHC được tăng cường, tiến hành thường xuyên, đột xuất, lồng ghép với kiểm tra công vụ. Từ đầu năm đến nay, huyện đã tổ chức thực hiện kiểm tra 11 lượt cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra cho thấy không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Các phương án đơn giản hóa thủ tục hồ sơ giấy tờ được triển khai có hiệu quả, rút ngắn thời gian giải quyết cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt là hoàn thiện các cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục giữa các cơ quan, đơn vị để hướng tới thực hiện “khép kín” cách thức, quy trình giải quyết TTHC. 100% TTHC được niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính công huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn; công khai trên cổng thông tin điện tử và trang dịch vụ công (dichvucong.quangninh.gov.vn). Đồng thời công khai địa chỉ, hộp thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng, hòm thư góp ý, để kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính cấp xã, huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi giải quyết công việc. Cùng với đó, huyện đã ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh các ứng dụng vào thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện. 100% các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã có hạ tầng mạng LAN đáp ứng kịp thời cho công tác chuyên môn. Ngoài ra, một số phòng, ban, đơn vị sự nghiệp còn kết nối mạng Viễn thông và sử dụng mạng Wifi có cài đặt mật khẩu đảm bảo an toàn thông tin. Trung tâm Hành chính công huyện được đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại với hệ thống xếp hàng và bốc số qua mạng, liên thông dữ liệu tình hình thụ lý hồ sơ cấp cấp huyện, có hệ thống camera giám sát.v.v;  đầu tư trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cũng như phục vụ điều hành xử lý công việc trên môi trường mạng. Hiện nay, trên địa bàn huyện các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện song việc chuyển đổi Hệ thống Quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015. 100% các TTHC  được xây dựng áp dụng Quy trình theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Đến nay, tổng số TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công 374 TTHC. Số thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt trên 70 %. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn, đúng hạn tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện đạt trên 99%. Thời gian thực hiện TTHC được cắt giảm 50% so với của tỉnh. Tại Trung tâm Hành chính công, số lượng TTHC được thực hiện theo quy trình 4 bước “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả”.  Đặc biệt, huyện đã triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Thay vì phải đến trụ sở các cơ quan Nhà nước, người dân có thể thực hiện nộp hồ sơ tại các điểm bưu điện và nhận kết quả giải quyết TTHC tại địa chỉ theo yêu cầu. Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu điện công ích đã tạo thuận lợi cho người dân, tiết kiệm chi phí và thời gian, công sức đi lại khi giải quyết TTHC. Mặt khác, dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích cũng giúp bộ phận giải quyết TTHC nâng cao hiệu quả xử lý các TTHC, tiết kiệm thời gian, giảm áp lực trong quá trình giải quyết công việc.

Tập huấn cải thiện hiệu quả quản trị xã, phường, thị trấn cho cán bộ, công chức

Bên cạnh đó, việc hoàn thiện thể chế, cải cách tổ chức bộ máy được tập trung triển khai một cách trọng tâm, trọng điểm. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện đúng quy định của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tiễn về rà soát chức năng, nhiệm vụ và xây dựng quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị khi có quyết định hoặc quyết định quy định lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, phân cấp quản lý Nhà nước theo đúng quy định. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đăng ký tham gia đầy đủ các khóa đào tạo công nghệ thông tin, chính quyền điện tử; bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính và trình độ tin học theo quy định. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, chất lượng công vụ được nâng lên. Tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán công chức thể hiện được tính chuyên nghiệp, trách nhiệm cao, tạo sự chuyển biến cơ bản, gần gũi hơn trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức và cá nhân.

Hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện

Với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong CCHC đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác điều hành, quản lý Nhà nước của huyện, từng bước xây dưng nền hành chính hiện đại; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của địa phương.

Thanh Nga  (Trung tâm TT&VH)